Hopp til innhold
Min side

Advokatforsikringen reddet butikken

Familien Sturlason har drevet fotostudio i tre generasjoner på samme sted midt i Oslo sentrum.

Sturlason AS Polyfoto hadde en trygg og god leiekontrakt i lokalene butikken hadde vært i siden oppstarten i 1933. Leieavtalen var tidsubestemt og med gunstige regler for regulering av leien. I 2015 ønsket gårdeier å rehabilitere og gjøre om alle enhetene. Blant annet skulle seksjonsinndelingen endres.

Når planen utleier la frem innebar at Sturlason ikke kunne fortsette å leie lokalene slik de var, og etter ombyggingen ville de ikke lenger være egnet til den bruken fotostudioet hadde krav på etter leieavtalen. 

Oppsigelse

Til tross for at kontrakten fastslo at avtalen var uoppsigelig, mottok fotografen en brysk skriftlig oppsigelse fra gårdeierens advokater, som hevdet at omgjøringsplanene ga rimelig og saklig grunn for oppsigelse. Sturlason ble ikke tilbudt noen form for kompensasjon eller vederlag.

Tvert imot varslet gårdeieren en kraftig leieøkning, også den i strid med avtalens bestemmelser. Fotograf Sturlason forsøkte først selv å fremme sine rettigheter etter leieavtalen i et møte hos motparten, men der ble han kun bedt om å flytte ut ved oppsigelsestidens slutt, og i mellomtiden betale den oppjusterte leien.

Løsningen

Så kontaktet Espen Sturlason HELP gjennom advokatforsikringen. Vi tilbyr advokathjelp til små og mellomstore bedrifter. Sturlasons advokater i HELP oppdaget straks at både oppsigelsen og leieøkningen var i strid med kontrakten. Vi krevde raskt et nytt møte, og denne gangen møtte Sturlason sammen med sine advokater.

I møtet la vi fram kontrakten og dens bestemmelser, og gjorde det klart at Sturlason ville ta saken til retten hvis gårdeieren fastholdt oppsigelsen eller leieøkningen. Deretter innledet vi forhandlinger. Resultatet var at Fotograf Sturlason fikk tilpasset nye lokaler eller behov, og de fikk dekket alle kostnader knyttet til prosessen.
På denne måten var Fotograf Sturlasons tilstedeværelse i Oslo sentrum reddet. Gårdeieren fikk utviklet eiendommen slik han ønsket, samtidig som leietakerens interesser ble ivaretatt på en god måte.

Uten HELPs advokatforsikring for bedrifter ville vi sannsynligvis ha måttet legge om virksomheten. Vi kunne nok ikke lenger hatt studio på gateplan midt i Oslo sentrum, og sannsynlig hadde vi gått på et større økonomisk tap, sier Espen Sturlason.