Hopp til innhold
Min side

Dine plikter ved et trafikkuhell

Har du rygget inn i en bil på en parkeringsplass, sklidd inn i en bil på glatt føre, kommet til et sted der det har vært et trafikkuhell eller vært innblandet i et annet større eller mindre trafikkuhell, kan du ha en plikt om å foreta deg noe. 

Plikt til å hjelpe

I Veitrafikkloven § 12 er det satt opp plikter for alle som, med eller uten skyld, er innblandet i et trafikkuhell. Samtidig kan du også ha tilleggsplikter av bestemmelser i andre lover, for eksempel dyrevelferdsloven § 4 – hjelpeplikt:

"Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede" 

Hva regnes som et trafikkuhell?

Trafikkuhell er en fellesbetegnelse for sammenstøt og andre skader der det ikke har vært en kollisjon. Som regel vil det ikke være et trafikkuhell i lovens forstand hvis det ikke har oppstått en skade. Det er ikke noe krav at det er voldt personskade, det er nok at det bare er materiell skade. Teknisk svikt eller motorstopp anses ikke som trafikkuhell.

Disse pliktene er det spesielt viktig å kjenne til: