Hopp til innhold
Min side

Er du part i en sivil sak? Da kan du ha personlig møteplikt

Det betyr at hvis du likevel velger å bli hjemme, kan du risikere å tape saken fullt ut.

Innhold:

Forliksrådet har strengere fraværsregler enn tingretten. Hvis saksøker uteblir uten gyldig fravær, vil dommeren avvise søksmålet. Hvis saksøkte uteblir, kan dommeren avsi fraværsdom i tråd med saksøkers ønske (påstand).

I begge tilfeller vil det altså bli en avgjørelse uten noen reell behandling av saken i forkant – og et resultat som går "mot" den som ikke møter opp.

Anchor tag: 1

Anbefales å delta i saken

Å "skulke" egen rettssak kan kanskje virke merkelig, og for de aller fleste som blir innkalt til en rettssak vil det være ønskelig å delta i saken. Dette er nok også å anbefale i de fleste saker. Men av og til passer ikke tidspunktet så godt. For eksempel kan det være vanskelig for næringsdrivende å flytte på avtaler eller jobboppdrag kort tid i forveien. For mange vil dette føre til inntektstap. I andre tilfeller kan rettsmøtet være langt unna, eller det er satt av (berammet) lang tid til saken. Flere av forliksrådene rundt om i landet fastsetter møtedato få dager i forveien, og uten å konferere med partene eller deres advokater.

Anchor tag: 2

Slik går du fram for å få gyldig fravær

Om du er part i en sak og har fått en dato som ikke passer, bør du først finne ut av om du kan flytte på datoen. Har du advokat, kontakter du denne. Hvis ikke kan du ringe domstolen eller forliksrådet direkte. Det samme bør du gjøre hvis datoen er fastsatt, men du er i tvil om du har såkalt "gyldig fraværsgrunn". Dette kan gjøre at du slipper å møte, men reglene om fravær har skjønnsmessige vurderingskriterier og du bør alltid dobbeltsjekke med advokaten eller domstolen hvis du er i tvil.

Anchor tag: 3

Personlig møteplikt

Et spørsmål vi advokater ofte møter i saker der vi representerer saksøker, er om det holder at advokaten møter, eller om parten også må møte personlig.

Dette kan avhenge av flere forhold, men tommelfingerregelen er likevel at det ikke er personlig møteplikt for privatpersoner i sivile saker som skal opp for domstolene. Personlig møteplikt må pålegges av retten eller etter begjæring fra motparten, og dette skjer ikke så ofte i ordinære sivile saker. Dette innebærer at du kan sende advokaten i ditt navn. Hvis du skal forklare deg i retten, kan det likevel stille seg annerledes, men da kan man som regel få forlate lokalet etter at forklaringen er avgitt.

Anchor tag: 4

Strengest i forliksrådet

Motsatt vil det i forliksrådet gjelde en generell plikt til å møte personlig. Det vil altså ikke holde at advokaten stiller. Men det er ett unntak: Møteplikten er begrenset til de som har adresse i kommunen eller nabokommunen til det forliksrådet som skal behandle saken.

Det er ikke uvanlig at parter brenner seg på de strenge møtepliktsreglene i forliksrådet. Det er faktisk ikke mulig å gi noen møtefullmakt for å erstatte den personlige møteplikten, med unntak for juridiske personer (firma m.fl.). I tillegg til at man risikerer å tape en ellers god sak, kan man bli sittende igjen med sakskostnadene til forliksrådet. Derfor er det kanskje greit å ta seg fri fra jobb likevel.

Anchor tag: 5

Kontakt domstolen

Merk at denne listen ikke gir noe annet enn utgangspunktene. Avhengig av type sak og hvilken rettsinstans som skal behandle saken, vil det kunne gjelde en rekke spesialregler om både møteplikt, vitneplikt og advokatens fullmakter. Er du i tvil, er det alltid lurt å kontakte advokaten som fører saken din, eller ta en telefon direkte til domstolen/forliksrådet. Er du fortsatt i tvil, er nok det beste tipset at du bør møte opp til innkalt tid.

Juridisk ordbok