Hopp til innhold
Min side

Et juridisk topplag

Christopher Skogstad Messiha har drevet bedrift lenge nok til å være sikker på én ting: han skal ha juridisk ryggdekning, og den skal han ha gjennom HELP Advokatforsikring Bedrift. Rørleggerbedriften Christopher driver, Sandvika Rørleggerbedrift, trengte advokathjelp både før og under rettssaken selskapet måtte gjennom etter installasjon av en varmepumpe.

Bergvarmepumpen ble installert i 2014, men ga liten effekt i form av reduserte strømutgifter. I denne forbindelse var det dialog mellom bedrift og kunde, og anlegget ble justert flere ganger i et forsøk på å spare strøm. Først i 2019 henvendte kunden seg til Christopher og varslet krav om erstatning for uteblitt økonomisk gevinst. Tidlig i 2021 tok kunden ut forliksklage, men saken ble innstilt i forliksrådet. Det betyr at forliksrådet ikke anså seg kompetent til å behandle saken. Deretter gikk det enda lang tid før saken kom for retten og dommen falt i januar 2022. 

 

Tingretten vurderer kundens krav som foreldet, og saken er med dette avsluttet. Det har gått med et betydelig antall timer, som ville ha kostet Christophers bedrift dyrt, om ikke forsikringen hadde dekket advokatkostnaden. Med advokatforsikring bedrift betaler du ikke timepris for advokathjelp, verken til rådgivning, forhandling eller hjelp i domstolene.  

Les mer om hva Advokatforsikring Bedrift dekker  her.