Hopp til innhold
Min side

Fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger

For mange entreprenørbedrifter har koronakrisen ikke bare ført til økonomisk hodebry, men også brakt med seg en del juridiske problemstillinger. Her får du fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger i dag.

I denne artikkelserien over to deler belyser advokatene i HELP noen juridiske problemstillinger og forhåpentligvis gir noen gode råd, enten du er usikker på om du bør tenke nytt når du inngår en ny avtale, eller står midt oppe i en konflikt som en direkte eller indirekte konsekvens av pandemien og en svekket økonomi.

DEL 1

Fire gode råd til bedrifter som er i kontraktsforhandlinger i dag

Hvis du fattet interesse for denne overskriften er du i en god posisjon i utgangspunktet. Å være i ferd med å inngå nye avtaler betyr sannsynligvis at driften deres ikke har stoppet opp og at fremtiden ser relativt lys ut!

Råd nr 1 – Ha kontroll på tall og tidsfrister!

Nå er det mer viktig enn noensinne å gå gjennom prisene og tidsfrister i prosjektet. En svekket krone gir dyrere leverandør- og materialkostnader, og myndighetenes betydelige restriksjoner med karantene og andre tiltak for å forhindre smittespredning, kan gjøre det vanskeligere enn ellers å overholde fremdriftsplanen. Som entreprenør er det derfor avgjørende at man sørger for at prisene som tilbys i alle nye avtaler tar høyde for oppdaterte priser og mulige nye prisøkninger fra sine leverandører. Vi er kjent med at flere leverandører har varslet prisøkning de kommende månedene. Vi anbefaler derfor å gå en ekstra gang gjennom alle pristilbud for å sjekke at prisene er oppdaterte.

Råd nr 2 – Dobbeltsjekk klausuler omhandlende prisregulering

Det er videre særskilt viktig at man går gjennom kontraktsreguleringene for prisregulering, samt reglene for justering av fremdriftsplan og vederlag. Det normale i entreprisekontrakter er at det ikke skal gjøres noen reguleringer i priser ved endringer i valutakurs, og det er derfor entreprenøren som bærer risikoen for negative endringer i kronekursen. Dette er imidlertid kun et utgangspunkt, og partene har full mulighet til å avtale seg imellom at valutakurssvingninger skal gi entreprenøren rett på prisjusteringer. Etter vår oppfatning er dette først og fremst aktuelt ved dramatiske svingninger, og ved regulering bør en prisjustering først skje ved betydelige kursfall og gjerne i form av en prosent for å unngå skjønnsmessige definisjoner.

Råd nr 3 – Tenk på det utenkelige – læren om bristende forutsetninger og force majeure

I de vanlige standardkontraktene er det inntatt egne bestemmelser om enkelte av konsekvenser av upåregnelige situasjoner som ingen kunne ta høyde for på kontraktstidspunktet. Det er dette som gjerne omtales som force majeure. Som vi vil omtale nærmere i del 2, gir noen slike upåregnelige situasjoner entreprenøren rett til å kreve fristforlengning. For deg som er i ferd med å inngå en ny avtale i dag, er pandemi og valutakrise kjent. Det klare utgangspunktet er derfor at du ikke kan bli reddet av bestemmelsene i standarden om force majeure. Dette i motsetning til på andre prosjekter som ble inngått før pandemien.

Imidlertid er det slik at pandemien ikke nødvendigvis gjør den enkelte entreprenør i stand til å vurdere fullt ut konsekvensen av pandemien på de fremtidige prosjektene, og myndighetenes regler kan både lempes og skjerpes avhengig av smittesituasjonen til enhver tid. For å bøte på denne usikkerheten, anbefaler vi alle å innta bestemmelser i avtalene om at pandemien og/eller valutakrisen ansees å utgjøre en force majeure-situasjonen som gir rett på fristjustering. Inntas det også en bestemmelse om at situasjonen kan gi rett på vederlagsjustering, vil dere være bedre sikret enn det som er standardens utgangspunkt.

Råd nr 4 – Søk råd!

Samtlige av rådene som er gitt her er basert på noen juridiske utgangspunkter og kontraktsrettslige prinsipper. Står du midt i en kontraktsforhandling og er usikker på om forslaget som motparten har lagt på bordet er fair eller ikke, bør du ikke være redd for å søke råd.

Det å søke hjelp hos advokat kan for mange fremstå som dyrt, og ikke noe man ønsker å prioritere før det føles helt nødvendig. Det å klargjøre en tvetydig klausul i en kontrakt eller regulere et forhold ingen av partene har tenkt på gir forutsigbarhet for begge parter, og kan potensielt spare deg som entreprenør for mye hodebry (og kostnader) senere.