Hopp til innhold
Min side

Hva er kausjon?

I forbindelse med opptak av lån, til eksempelvis kjøp av bil, er det ikke uvanlig at en bank krever sikkerhet. Dersom låntager ikke selv kan stille sikkerhet, kan andre stille kausjon. Kausjon kan kort forklares som medansvar for gjeld.

 Å stille kausjon er i seg selv ikke farlig, men det er viktig å være klar over at banken kan gå direkte på kausjonisten dersom låntager ikke selv klarer å betjene lånet. 

Eksempel:

Lars søker om lån på kr 400.000 til kjøp av ny bil. Bilen koster kr 500.000 og Lars har en egenkapital på kr 100.000. Lars lønnsinntekt er på kr 200.000. Lars kjæreste Marte, skal etter avtale med Lars stå som kausjonist for lånet. Marte er student og jobber deltid. Hun har en inntekt på kr 100.000. Bankens kredittvurdering leder til at Lars får tilbud om å låne kr 400.000 slik at bilen kan kjøpes. En forutsetning er imidlertid at lånet sikres med pant i både bilen og i Martes leilighet.

Et halvt år senere blir det slutt mellom Lars og Marte. Lars mener det er Martes skyld at forholdet tok slutt og bestemmer seg for at han ikke lenger vil betale renter og avdrag på lånet.

I eksempelet innebærer Martes kausjon at banken kan gå på Marte for å få dekning for det Lars skylder. Klarer hun ikke å betale, kan banken i verste fall kreve at Martes leilighet selges.

Har du blitt spurt om du kan stå som kausjonist, eller vurderer å tilby deg dette, er det viktig at du setter deg inn i hva kausjon er og hvordan din økonomi kan påvirkes dersom låntager (den du kausjonerer for) misligholder lånet. 

Det er viktig at du ikke lar et ønske om å være til hjelp for en kjæreste eller et familiemedlem, eller et ønske om å oppnå finansiering til et prosjekt du som kausjonist selv er involvert i, overskygge en realistisk vurdering av din egen betalingsevne. Det er også viktig å være klar over at denne kan forandres med tiden. At rentenivået er lavt nå, betyr ikke at den alltid vil være det. 

På lik linje med at banken skal vurdere låntagerens økonomi, har den en plikt til å foreta en selvstendig vurdering av kausjonisten. Banken har også en plikt til å fraråde kausjonsstillelse dersom økonomisk evne eller andre forhold tilsier at man bør avstå fra å stille kausjon. Problemet er bare at bankenes fraråding ofte fremstår som en generell standardformulering som sier lite om hvilken konkret betydning et kausjonsansvar kan få for deg.

Er du usikker på hva kausjon er og om dette er noe du bør ta på deg, bør du be om at banken foretar en grundig vurdering og forklarer deg konkret hvordan din økonomi vil påvirkes dersom låntager ikke selv klarer å betjene lånet.