Hopp til innhold
Min side

ID-tyveri: Hvordan unngå det og hva du skal gjøre hvis du blir utsatt

I takt med teknologisk utvikling, hvor mye av handel og pengetransaksjoner foregår på nett, har risikoen for at personsensitiv informasjon og betalingsinstrumenter blir misbrukt økt. I denne artikkelen får du vite mer om de vanligste formene for ID-tyveri, hvordan man kan minimere risikoen for ID-tyveri, samt hva man må gjøre dersom man blir utsatt for ID-tyveri.

Innhold:

Anchor tag: 1

Hva er ID-tyveri?

Et ID-tyveri (identitetstyveri) er at noen uberettiget bruker din identitet til å tilegne seg varer og tjenester, åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrerer telefon- eller andre abonnement i ditt navn. Straffeloven § 202 benytter begrepet Identitetskrenkelse, og strafferammen for brudd på denne bestemmelsen er bot eller fengsel inntil 2 år. Lovteksten sier følgende:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å

a) oppnå en uberettiget vinning for seg eller en annen, eller

b) påføre en annen tap eller ulempe.

Anchor tag: 2

Hvordan skjer ID-tyveri?

I dagens digitale samfunn, deler vi daglig sensitiv informasjon på nettet. Som regel er dette trygt, men i noen tilfeller kan informasjonen komme i feil hender.

De vanligste tilfellene hvor uvedkommende får tak i dine opplysninger digitalt, er ved at du blir lurt til å gi fra deg opplysninger for eksempel til en lenke som du har mottatt på SMS ellers e-post. Dette kalles smishing og phishing. Svindlerne gir seg gjerne ut for å være troverdige aktører som for eksempel en bank, Posten, Netflix eller Vipps. I tillegg gir SMS-en eller e-posten gjerne uttrykk for at du er under tidspress for å avverge at penger går tapt eller at du mister tilgang til dine kontoer. En ny trend er at svindlerne hacker sosiale profiler, eksempelvis Facebook- eller Instagram-profiler, og deretter utgir seg for å være vedkommende i møte med denne brukerens kontaktliste. Det som tilsynelatende virker som en reell melding fra en bekjent vil da kunne være foranledningen til et ID-tyveri.

 

I tillegg kan svindelen skje via falske nettbutikker, eller ved at det opprettes falske versjoner av for eksempel Altinn eller en bank som kommer opp på Googletreff hvis du søker etter den aktuelle nettsiden. Svindlerne kan også få tilgang til dine kontoer via hacking eller datalekkasjer, og kan da for eksempel få tilgang til personopplysninger i e-posten din. Opplysningene kan også komme på avveie ved at svindleren stjeler posten din. I noen tilfeller er det også personer i nære relasjoner som misbruker dine personlige opplysninger.


På generelt grunnlag vil svindlerne ofte spille på offerets tillit, da man gjerne vil utgi seg for å være enten større, seriøse aktører eller personlige bekjente av offeret.

Anchor tag: 3

Hvordan unngå ID-tyveri?

Det er viktig at man har et bevisst forhold til å beskytte personopplysninger som kan misbrukes for å utføre et ID-tyveri. Dette er for eksempel personnummer, kortnummer, innloggingsinformasjon som for eksempel bank-ID-koder, og innloggingsinformasjon til e-post osv.

I tillegg til dette finner du flere gode tips i denne artikkelen. 

Anchor tag: 4

Har du blitt utsatt for ID-tyveri?

Det kan ta tid før man blir bevisst på at man er utsatt for ID-tyveri. Jo raskere du oppdager misbruk av identiteten din, jo større sjanse har du for å begrense skaden og tapet du blir påført. Her er noen av tegnene du bør være obs på:

 

Dersom du er utsatt for ID-tyveri, bør du så snart som mulig gjøre følgende:

 

I tillegg til å sette i gang tiltakene nevnt over, kan det også være betryggende å rådføre seg med en advokat. Særlig i tilfeller hvor banker eller selskap fortsatt holder deg ansvarlig for sine krav, kan det være utfordrende å stå i denne konflikten alene. Hos HELP finner du advokater som jobber spesialisert med ID-tyveri og som kan veilede deg i prosessen og gi juridisk bistand dersom det blir behov for det. HELP samarbeider med Telenor, Talkmore, ICE, Telia, Santander og Eyeonid. HER kan du sjekke om du har tilgang til advokathjelp gjennom din forsikring hos våre samarbeidspartnere.