Hopp til innhold
Min side

Kjøperen skader eller stjeler bilen under prøvekjøring

Hvis en potensiell kjøper stikker av med bilen under prøvekjøring, kan du risikere å stå uten forsikringsdekning. Årsaken er at dette defineres som underslag, ikke tyveri.

Bil i fart

Underslag er ikke dekket av en vanlig bilforsikring. Som bileier kan du derfor sitte igjen med det fulle og hele ansvaret. Det vil si at du kan risikere et økonomisk tap tilsvarende bilens verdi.

Selv om de fleste potensielle kjøpere mest sannsynlig er interessert i å kjøpe bilen gjelder ikke dette alle. Det finnes "falske" kjøpere som har spesialisert seg på å finne passende biler hos selgere, som de kan stikke av med under prøvekjøring.

Vær derfor på vakt og la ikke potensielle kjøpere prøvekjøre bilen alene.

 

Kjøper skader bilen

Skader man en bil under prøvekjøring, er man erstatningsansvarlig for skaden(e). Du kan derfor kreve at skaden skal erstattes og at utbedring skje for skadevolderens regning.

De fleste potensielle kjøpere som skader en bil under prøvekjøring, vil mest sannsynlig gjøre opp for seg. Det hender likevel at vedkommende avviser ansvar eller stikker av. Hva gjør du da?Har du vanlig kaskoforsikring, er skader som oppstår under prøvekjøring normalt dekket. Dette vil dessverre koste deg både egenandel og tap av bonus. Å bruke egen forsikring er derfor mest aktuelt hvis du ikke vil gjøre noe mer ut av saken og er villig til å ta kostnaden selv, eller hvis hun/han har stukket av før du oppdaget skadet og du ikke har kontaktopplysningene til vedkommende.

Krav om erstatning må i første omgang rettes til vedkommende. Nekter vedkommende å betale, kan du vurdere å klage saken inn for forliksrådet. Du må da kunne dokumentere (bevise) at vedkommende er ansvarlig og hva det vil koste å utbedre skaden(e).

 

Vanskelig å bevise

Det kan være vanskelig å bevise at vedkommende var den som prøvekjørte bilen og skadet den. Husk derfor å notere vitner som kan bekrefte både prøvekjøringen og som kan ha sett hvordan skaden(e) oppsto. En annen mulighet er å kreve at vedkommende signerer en bekreftelse i forkant av prøvekjøringen på at skader skal erstattes.

Utbedring skal skje etter rimeligste fagmessige måte. Er bilen innenfor garantitiden og det er viktig for bilens historikk at utbedring skjer ved et merkeverksted, bør du kreve det.

Det er kun skader som er en direkte konsekvens av den ansvarliges prøvekjøring som kan kreves erstattet. Du kan ikke kreve erstatning for vanlig slitasje, eksempelvis at bremsene ble slitt, bruk av bensin osv.

Et godt råd er å se an situasjonen, bruke sunn fornuft og forsøke å komme til enighet.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok