Hopp til innhold
Min side

Hvordan unngå konflikt med bilverkstedet?

Nylig fikk vi inn en sak vi synes er et godt eksempel på hva som er uakseptabel service fra et bilverksted og hva du ikke trenger å finne deg i som kunde. Personlig bruk av en bil på verksted uten godkjenning av bilens eier er verken vanlig rutine eller akseptabelt.

Bil på verksted

En kunde hentet bilen sin etter den hadde stått på verksted mens han var offshore. Bilen var ved henting skitten, full av iskjeks, kjekspapir og annet søl og det var tydelig at bilen var brukt privat til blant annet 17. mai-fest for barn. Videre hadde flere personlige eiendeler blitt borte, bilen hadde kjørt 60 mil og passert bommen flere ganger. Dette hadde kunden ikke godkjent eller blitt informert om. Kunden hadde et svært nært forhold til bilen sin og følte seg krenket. Grunnet tidligere dårlig erfaring med bilverkstedet hadde kunden vært nøye med å ta bilder av bilen sin før innlevering til verkstedet og kunne dermed bevise sine påstander godt.

Kundens advokat i HELP forsøkte å ringe bilverkstedet. De uttalte at bilens tekniker hadde brukt bilen til personlig bruk, og at dette var vanlig prosedyre ettersom teknikeren sluttet på jobb omtrent samtidig med at barnehagen stengte. Verkstedet var først motvillig til å inngå en avtale, men ombestemte seg etter det ble bekreftet av uavhengige bilverksteder og NAF at personlig bruk av en bil på verksted uten godkjenning av bilens eier verken er vanlig rutine eller akseptabelt. Tonen ble da en annen, og det ble til slutt inngått forlik der hele regningen for oppholdet ble slettet, kundens neste service skulle være kostnadsfri, bilen skulle vaskes grundig av en uavhengig bilvask og personlige eiendeler skulle erstattes. Forliket hadde et økonomisk omfang på kr 25 000.

Etter å ha blitt kontaktet av HELPs advokat gav bilverkstedet kunden en rimelig erstatning og en beklagelse for de ulemper saken hadde hatt for ham.

Det er selvfølgelig ønskelig at slike saker hører til sjeldenhetene. Imidlertid kan lignende saker dukke opp, og i den forbindelse ønsker vi å gi noen tips om hvordan en konflikt mellom bilverksted og forbruker kan unngås.

Anchor tag: 1

Skriftlig avtale med bilverkstedet

For at håndverkere skal kunne ha klare grenser for sitt arbeid er det viktig at du som forbruker setter tydelige rammer for hvilket arbeid du ønsker utført. Avtalen med bilverkstedet bør gjøres skriftlig, slik at du senere kan bevise hva som var avtalt. Bilverkstedet skal etter lovens ordlyd ta kontakt med deg dersom prisen for tjenesten blir betydelig høyere enn det du måtte vente, og hvis det blir behov for ekstraarbeid. Det kan imidlertid være en fordel at dette også følger av avtalen med verkstedet. Dersom du ikke blir kontaktet i forbindelse med overstigelse av prisen, kan håndverkeren ikke kreve betaling for tiden etter han burde ha varslet deg. Som forbruker er det lettere å nekte betaling dersom man har en skriftlig avtale å vise til.

 

Anchor tag: 2

Pris for tjenesten

Dersom prisen ikke er regulert i avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester. Du skal altså betale en vanlig pris for tjenesten. Prisen bilverkstedet oppgir til deg skal innebære alle offentlige avgifter samt interne gebyrer hos bilverkstedet, med mindre det gis tydelig uttrykk for noe annet i avtalen. Dersom det i etterkant av pristilbudet blir tillagt interne eller offentlige gebyrer kan du som forbruker nekte å betale disse.

 

Anchor tag: 3

Hvor står reglene?

Hvis du leverer din private bil inn til et bilverksted er det håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet. Loven stiller krav til arbeidets fagmessighet, avtalens tidsramme og prisrammen. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven. Dersom det utførte arbeidet ikke holder mål fordi det er forsinket, gjort på en gal måte eller gjort ufullstendig inneholder håndverkertjenestelovens kapittel tre og fire flere beføyelser du som forbruker kan gjøre gjeldende.

Anchor tag: 4

Praktiske tips

Det kan være lurt å bekrefte muntlige beskjeder fra bilverkstedet per epost i ettertid slik at du har skriftlige bevis å henvise til i tilfelle konflikt oppstår. Videre bør du dokumentere bilens stand og kilometerteller før bilen leveres til bilverksted samt når du henter bilen fra verksted. Du vil dermed kunne ha bevis for en eventuell påstand om bruk utover avtalen eller annen form for skader.

Dersom bilen står på verksted over lengre tid kan det også lønne seg å følge opp fremgang i reparasjonene per telefon. Dette kan være konfliktdempende ettersom du som forbruker får en god oversikt og bilverkstedet får en ekstra mulighet til å opplyse om eventuelle nye omstendigheter.

Når bilen blir hentet fra verkstedet bør du på stedet sjekke at jobben som var avtalt faktisk er utført. Ved feil bør verkstedet kontaktes så raskt som mulig, med krav om at feilene rettes.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring