Hopp til innhold
Min side

Når barna tømmer kontoen på nettspill

Det er ubehagelig å oppdage at bankkontoen er blitt tappet. Og det er ingen stor trøst at det er sønnen eller datteren i huset som står bak, med mors eller fars bankkortopplysninger. Hva gjør man da?

En typisk henvendelse til oss kan lyde omtrent slik: I løpet av det siste halve året har husets 13-åring foretatt snaut 300 transaksjoner ved misbruk av både samboer og farens betalingskort på til sammen 30 000 kroner. Kortene er brukt på dataspill online. Sønnen har pugget kortnumre og utløpsdato.

Barn under 15 år

Barn under 15 år kan ikke inngå avtaler, herunder kjøpsavtaler, uten samtykke fra verge (forelder). Selgere av barnespill på nett bør forstå at kjøperen nok er et barn, og da bør selger forvisse seg om at det er gitt samtykke fra vergen. Når det ikke er gitt samtykke, kan vergen kreve at kjøpet reverseres, altså at spillet deaktiveres/leveres tilbake til selger, og at selger betaler pengene tilbake til kjøper.

To alternative fremgangsmåter

Det finnes to muligheter for å kreve pengene tilbake. Disse kan gjerne forfølges samtidig.

Selger

Skriv en redegjørelse til selger på e-post, med vedlegg over transaksjoner, bekreftelser på kjøp, og lignende. Krev transaksjonene annullert, og pengene refundert. Du har krav på refusjon av hele kjøpesummen.

Les mer hos Forbrukerrådet, som kan hjelpe deg ved krav mot norske aktører.

Kortselskapet

Du kan også fremsette krav mot kortselskapet. Kortene, som i saken ovenfor, kan ha vært oppbevart på vanlig måte i lommebok i hjemmet, uten at det er utvist uaktsomhet. I tilfellet ovenfor hadde sønnen lært kortnummer og utløpsdato utenat slik at det ikke var nødvendig å ha kortet fremme ved hvert enkelt kjøp. Det er avsagt minst to vedtak i Bankklagenemnda i parallelle saker, der foreldrene har fått tilbake faktisk økonomisk tap minus kr 5 000 per kort.

Objektivt ansvar

Forelders objektive erstatningsansvar jf. skadeserstatningsloven § 1-2 nr 2 medfører at en forelder er erstatningsansvarlig for barnets skadevoldende handling for et beløp inntil kr 5 000 per skadeforvoldelse. Bankklagenemnda har sett på misbruk av ett kort over lengre tid som én handling, altså erstatningsansvar med inntil kr 5 000 per misbrukt kort.

Man kan gjerne sende krav både til selger og kortselskap. Hvis man får medhold hos selger, har man ikke noe tap å kreve refundert av kortselskapet.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok