Hopp til innhold
Min side

Følger innløsningsavtalen av festetomt med over til ny eier?

Vi har mottatt et spørsmål fra en fester som har inngått avtale om å løse inn festetomten. Problemet er bare at fester skal flytte før innløsningen skal skje, og spørsmålet blir da om innløsningsavtalen følger med over til den nye festeren.

Problemstillingen, som har overføringsverdi til øvrige rettigheter og plikter i festeforholdet, fordrer en kort kommentar.

Som hovedregel er et festeforhold rettslig sett ikke avhengig av hvem som er fester. Ved salg, det vil si overføring av festerett og bygninger, følger alle rettigheter og plikter i festeforholdet "med på kjøpet". For bortfester blir da situasjonen uendret dersom en fester velger å selge.

En avtale om innløsning vil som regel anses som en rett/plikt som følger festeforholdet ved salg. Ny fester (kjøper) trer da inn i avtaleposisjonen til tidligere fester, også når det gjelder innløsningsavtalen.

Det kan tenkes unntak fra denne hovedregelen, men det bør i så fall bygge på klare holdepunkter i innløsningsavtalen. Et tenkt eksempel er der et nært personlig forhold mellom fester og bortfester har resultert i en særlig god handel for fester, og det fremgår klart av avtalen at dette er motivet. En fester som overtar festeretten i et slikt tilfelle vil da "kun" kunne kreve innløsning etter loven. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring