Hopp til innhold
Min side

Hvilke rettigheter gir tilgodelapp og gavekort?

Som regel setter butikkene selv betingelsene for bruk av gavekort og tilgodelapper. Men for at betingelsene skal gjelde, kreves det at kunden ble gjort oppmerksom på vilkårene før eller ved utstedelsen av tilgodelappen eller gavekortet.

Høytaler på hylle i butikk

Innhold:

Anchor tag: 1

Hva er en tilgodelapp?

En tilgodelapp er et skriftlig dokument som gir tillatelse til å benytte et bestemt beløp i butikken som har utstedt den. Som regel er tilgodelappen noe butikken gir ut som en service til kunden hvis hun eller han ikke er fornøyd med en vare, til tross for at varen er uten feil og mangler. Kunden vil kanskje bytte varen i noe annet, men finner ikke noe der og da. For eksempel ønsker man å bytte en blå genser i en tilsvarende grå, men butikken har ikke den grå genseren på lager. Tilgodelapp er ikke noe man har krav på som forbruker.

 

Anchor tag: 2

Hva er et gavekort?

Et gavekort er også et verdidokument eller en avtale om et angitt beløp som kan brukes, normalt i en bestemt butikk. I nyere tid har det likevel blitt vanlig med mer generelle gavekort som kan brukes på et helt kjøpesenter eller i alle butikker merket med Visa/Mastercard for eksempel.

 

Anchor tag: 3

Hvilke betingelser gjelder for gavekortet eller tilgodelappen?

Som regel setter butikkene selv betingelsene for bruk av gavekort og tilgodelapper. Men for at betingelsene skal gjelde, kreves det at kunden ble gjort oppmerksom på vilkårene før eller ved utstedelsen av tilgodelappen eller gavekortet. Som regel bør betingelsene stå på selve gavekortet eller tilgodelappen. Hvis dette ikke er tilfelle, må butikken dokumentere eller sannsynliggjøre at kunden er blitt informert om vilkårene.

 

Anchor tag: 4

Begrensninger

Ofte setter butikken grenser for bruken av tilgodelapper og gavekort. Den vanligste begrensningen går på varighet, for eksempel at gavekortet kan brukes i ett år fra det ble utstedt. Det hender også at butikker setter som vilkår for gavekort eller tilgodelapper at de ikke kan brukes på salgsvarer eller bestemte varer.

I de tilfellene det ikke er avtalt eller synliggjort for kunden at gavekortet eller tilgodelappen har en bestemt varighet, gjelder den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år. Altså kan gavekortet eller tilgodelappen brukes i tre år fra den ble utstedt. Og hvis det på forhånd ikke er gjort synlig hvilke begrensninger som gjelder for tilgodelappen eller gavekortet, kan ikke kunden nektes å bruke det på for eksempel salgsvarer. 

 

Gavekort er gunstig for butikken, ikke for forbrukeren

Mange tenker at gavekort er mer personlig enn et pengebeløp. Det er likevel lurt å tenke seg om før man gir et gavekort. Grunnen er at det ofte byr på mer bryderi for mottakeren å bruke et gavekort enn et pengebeløp. 

Et eksempel på dette er at mottakeren finner en vare til et mindre beløp enn gavekortets pålydende og dermed sitter igjen med et mindre beløp som han/hun aldri får brukt. Som regel kan butikken nekte å betale ut restbeløpet, med mindre noe annet er avtalt. Gavekortet kan også bli borte for mottakeren, noe som slett ikke er uvanlig. I 2010 anslo økonomiprofessor ved NHH, Ola Grytten, at verdier for hele 2 til 2,5 milliarder kroner forsvinner årlig som følge av mistede eller ubrukte gavekort.

Et godt tips er derfor at man bør bruke tilgodelappen eller gavekortet så fort som mulig.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring