Hopp til innhold
Min side

Mistet tilgodelappen?

De fleste av oss mister en tilgodelapp eller flere i løpet av livet. Det er ikke sikkert at beløpet er tapt av den grunn.

Høytaler på hylle i butikk

Hvis uhellet er ute, kan man bli møtt med at beløpet man har til gode ikke kan benyttes, uten tilgodelappen. Men Forbrukertvistutvalget* har i nyere avgjørelser kommet til at forbrukere i flere tilfeller kan bruke det beløpet de hadde til gode selv om lappen er mistet.

 

Butikkens kopi

I desember 2015 behandlet Forbrukertvistutvalget spørsmålet om en forbruker kunne benytte beløpet han hadde til gode selv om han hadde mistet tilgodelappen. Mannen hadde kjøpt en kikkert til ca. kr 1 500 i en sportsbutikk. Han fant så ut at kikkerten ikke passet til hans bruk, leverte den tilbake og fikk en tilgodelapp på kjøpesummen. Da mannen senere skulle kjøpe en ny vare i sportsbutikken, var lappen forsvunnet. Butikken hadde en kopi av tilgodelappen selv, men de hevdet at de trengte mannens gjenpart for at han kunne bruke beløpet. Butikken begrunnet sitt syn med at forbrukerens kopi var viktig for deres regnskap og for skattereglene. 

 

Hva er avtalt

Forbrukertvistutvalget uttalte at en tilgodelapp til en forbruker er en avtale mellom partene. Utvalget forklarte at det i slike tilfeller kan være en avtalt forutsetning at forbrukeren må kunne fremvise selve lappen for å bruke beløpet han eller hun har til gode. Men det er butikken som må synliggjøre for forbrukeren før eller ved utstedelse av tilgodelappen at fremvisning av den fysiske lappen er et vilkår. I denne saken ble det også lagt vekt på at butikken selv hadde en kopi av tilgodelappen og at de dermed hadde dokumentasjon på dens eksistens.

Det sies ofte at man kan sikre seg mot å miste tilgodebeløpet ved å ta et bilde av tilgodelappen med mobilen. Men til og med der man har et bilde av tilgodelappen, kan man bli møtt med at man må vise originalen.

 

Eksempel

I oktober 2016 behandlet Forbrukertvistutvalget en ny sak der tilgodelappen var tema. En kvinne hadde byttet inn en julegave og fått en tilgodelapp på kr 5 000 i en klesbutikk. Hun brukte deler av tilgodelappen og fikk en ny tilgodelapp på omtrent kr 3 000 som senere forsvant. Kvinnen hadde tatt et bilde av tilgodelappen på kr 3 000, men butikken mente at dette ikke var godt nok bevis. Butikken argumenterte for at de ikke kunne vite om beløpet var blitt brukt etter at bildet ble tatt. Forbrukeren på sin side forklarte at butikken ikke informerte henne om at hun måtte fremvise den fysiske tilgodelappen for å kunne bruke beløpet. Hun mente at det ikke kunne gå utover henne at butikken ikke hadde et fungerende system for å registrere gjenstående beløp på tilgodelapper. 

 

Bildebevis

Forbrukertvistutvalget konkluderte med at bildet var et tilstrekkelig bevis på at forbrukeren hadde en tilgodelapp og tilstrekkelig bevis på beløpets størrelse. Det ble uttalt at det måtte gå utover butikken som profesjonell aktør at de ikke hadde et system som ivaretok tilgodelapper på en tilfredsstillende måte.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring