Hopp til innhold
Min side

Misfornøyd med studentboligen

Utleieren har laget soverom rundt stuen slik at den er uten vinduer. Er dette lov? En student har sendt oss noen spørsmål om leiligheten han bor i.  

Gul bygning med trær utenfor

Jeg er student og leier et rom i et bofellesskap i Oslo. Jeg flyttet nylig inn, og lurer på om leieforholdet tilfredsstiller de kravene som utleieren må følge. 

 

1. Utleier har bygd om leiligheten slik at stua er omringet av fem soverom. Dette har resultert i at stua ikke har vinduer.

HELP svarer

Stue omfattes i utgangspunktet av reglene for rom til varig opphold, og er en del av boligens hoveddel. For slike rom er det krav til vindu som gir tilfredsstillende tilgang på daglys, jf. Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 13-12. Ved å etablere soverom som stenger for dette, oppfyller ikke lenger stue krav til rom til varig opphold.Omdisponeringen antas å innebære bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel. Det er et søknadspliktig tiltak, og innebærer at stue egentlig ikke lenger kan innredes og brukes som dette.

2. Utleiers ombygging har ført til at flere av rommene ikke får luft fra ventilasjonsanlegget. Utleier har bedt meg om å holde vinduet på soverommet åpent for å ventilere slik at jeg ikke påfører leiligheten fuktskader, med mer. I mitt tilfelle er vinduet på soverommet en verandadør, og rett utenfor er det en ekstremt trafikkert bilvei.

HELP svarer

Det stilles også krav om ventilasjon til bolig, jf. TEK § 13-2, og bruksendringen antas å utløse gjeldende krav. Riktignok har kravene nylig blitt lempet slik at de kan nås ved lufting via vindu og luftventiler når forholdene ligger til rette for det. Ut fra din beskrivelse av beliggenhet, er det mye som tyder på at det ikke er tilfelle her.

Krav til vindu og ventilasjon gjelder generelt for rom til beboelse. Det er mye som tyder på at det ikke er oppfylt, men hovedspørsmålet antas å være hva det betyr for deg som leietaker.

3. Er dette tilfredsstillende? Og hvis ikke - kan jeg "flytte på dagen" ? 

HELP svarer

Jeg utelukker ikke at du kan bruke de anførte ulovligheter som en "brekkstang" for å komme deg ut av leieforholdet på dagen, for eksempel ved å varsle om at du ellers vil kontakte kommunen.

Likevel er det langt fra klart at du kan heve leieavtalen. Etter husleieloven kreves det vesentlig mislighold fra utleiers side. Det vil blant annet spille inn hva som ble opplyst før avtaleinngåelse eller var åpenbart ved befaring.

Retting

Ettersom du allerede har flyttet inn, vil utleier trolig også ha rett til å forsøke retting. Det vil derfor være tryggere å gå veien om oppsigelse, og heller høre med utleier om det kan avtales tilbakelevering før avtalt tid.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom