Hopp til innhold
Min side

Forbrukerombudet blir Forbrukertilsynet

1. januar 2018 endret Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. 

Forbrukertilsynet fører tilsyn med markedsføringen av produkter og tjenester, samt avtalevilkår som benyttes overfor forbrukere. Forbrukertilsynet jobber først og fremst med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig og/eller villedende handelspraksis overfor forbrukere. 

Forbrukertilsynet skal fra nyttår ha den samme rollen som før, men får betydelig utvidet myndighet til å ilegge økonomiske sanksjoner. Med tilsynsrollen følger et mer effektivt verktøy for å stanse ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre brudd på forbrukervernlovgivningen. 

Forbrukertilsynet kan fra og med 1. januar 2018 eksempelvis fatte vedtak mot næringsdrivende uten å forhandle først. En annen endring er at flere overtredelser/lovbrudd nå kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. 

Forbrukertilsynet skriver på sin nettside at de fremdeles ønsker tips og klager fra forbrukere som opplever å bli utsatt for ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår eller andre brudd på regelverket Forbrukertilsynet fører tilsyn med.

For mer info om Forbrukertilsynet se: www.forbrukertilsynet.no