Hopp til innhold
Min side

Handel og Kontor innfører LOfavør Advokatforsikring

Fra og med 1. november har medlemmene i LOs 3. største forbund, Handel og Kontor, advokathjelp fra HELP som kollektiv medlemsfordel. 

Med Handel og Kontor har nå 12 norske og 2 svenske LO-forbund advokatforsikring gjennom HELP som kollektiv medlemsfordel. Det er vi i HELP og våre ca 100 ansatte advokater veldig stolte av.

Med LOfavør Advokatforsikring har medlemmene rett til advokathjelp i privatlivet uten å betale timepris. Dette er mulig når mange betaler litt hver i forsikringspremie slik at alle kan få advokathjelp ved behov. Som medlem kan du kontakte din advokat i HELP, enten du bare trenger svar på et spørsmål, hjelp til å utforme en avtale, eller bistand i domstolene. 

Her kan du lese mer om hva Handel og Kontors medlemmer kan få advokathjelp til. 

Handel og Kontor har ca 70 000 medlemmer, og utgjør med det LOs største forbund, etter Fagforbundet og Fellesforbundet.