Hopp til innhold
Min side

HELP og Barnas Jurist = Sant!

Vår visjon har siden starten vært å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Veien mot dette målet går gjennom forsikring. Men vi når ikke alle. Gatejuristen når mange av dem som ikke ringer til HELP. Nettopp derfor er det lett å omfavne Gatejuristen, og vi har gjennom flere år hatt gleden av å støtte deres viktige arbeid.

Barnas røst

I 2014 og 2015 mottok HELPs advokater hele 1 262 saker etter barneloven. Det er som kjent svært mange barn som opplever foreldrenes samlivsbrudd.

Og selv om advokatene våre alltid skal ha barnas beste for øye selv om de representerer mor eller far, gjør lang erfaring det bare tydeligere for oss at barn i mange tilfeller trenger noen som taler deres sak. Så da Gatejuristen inviterte HELP med i prosjektgruppa for Barnas Jurist, var det enkelt å svare ja. 

Barnas jurist - vårt samfunnsoppdrag

Barn trenger i enda større grad enn voksne veiledning og kontakt med noen som kan fortelle hvilke rettigheter de har og hvilken hjelp de kan få, og at utfordringene deres også har med juss å gjøre. Derfor har vi gjort det til vårt samfunnsoppdrag å styrke barnas rettsstilling i samfunnet. Våre advokater bidrar av sin tid til å jobbe i Barnas Jurist, og derfor var HELP stolt deltaker under åpningen av Barnas Jurist under Arendalsuka 2016.

Vi håper at Barnas Jurist vil nå ut til hele landet og løfte barns rettsstilling i Norge i årene som kommer!