Hopp til innhold
Min side

Prisen hindrer kontakt med advokat

I en helt fersk undersøkelse for HELP, har vi spurt 1 000 nordmenn om bruk av advokat. Nesten 9 av 10 (87 %) svarer at de har vært i en konflikt eller situasjon som utløser juridiske spørsmål de siste 4-5 år. I snitt er barnefamiliene i 3 slike situasjoner hvert år. Snittet i befolkningen er 2.6.

Likevel er folk flest mer optimistiske når de ser fremover. "Bare" snaut 6 av 10 (57%) tror at de vil havne i en tilsvarende situasjon de neste 4-5 årene. 

For høy timepris

Prisen på advokattjenester til privatpersoner i følge Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2016 var i snitt ca 1 800 kroner inkl. mva. Hele 70 % svarer at prisen per advokattime er et svært stort eller ganske stort hinder mot å kontakte advokat.

Dette fører for eksempel til at bare halvparten av naboene som vurderte å kontakte advokat på grunn av en konflikt, faktisk gjorde det. (15 % kontaktet advokat, 16 % lot være, selv om de ønsket det.) 

Boligkjøp

Konfliktnivået i boligmarkedet er stadig oppe til debatt. I denne undersøkelsen svarer 3 % at de har vært i en form for konflikt med boligselgeren. Dette tilsvarer ca 20 000 personer hvert år. Det gjennomføres ca 140 000 boligtransaksjoner i året, med smått og stort. Dette tilsier konflikt i 16 % av handlene. 

Færrest feil i enebolig

Interessant nok svarer 11 % av de med enebolig at de har funnet feil ved boligen de har kjøpt, mens hele 22 % og 19 % av de med rekkehus/flermannsbolig og leilighet svarer det samme. 

Mange uløste problemer

Vi ser også at blant de som har vurdert å kontakte advokat, men latt det være, har mange søkt svar på nettet (35 %) eller spurt familie og venner med eller uten juridisk kompetanse. Men hele 1 av 3 har bare latt problemet ligge uten å få gjort noe med det. 

Boligkjøpet er sannsynligvis den enkelthendelsen som utløser flest juridiske spørsmål. Dette er grunnen til at HELP nå tilbyr Boligkjøperforsikring Pluss. Forsikringen dekker advokathjelp for boligeiere innen de områdene de oftest trenger juridisk hjelp. 

 

Svarene fra undersøkelsen bruker vi for å gjøre HELPs advokatforsikringer så gode som mulig.