Hopp til innhold
Min side

Rettshjelpstiltakene skal styrkes, ikke svekkes, Erna!

Gateuristens ca 150 frivillige hjelper mennesker som ellers faller utenfor alle andre støtteordninger i ca 3 000 saker årlig. Og behovet er enda større.

Tidligere i år sendte statsminister Erna Solberg en personlig hilsen da Gatejuristen delte ut sin frivillighetspris til én av sine medarbeidere: 

– Takk for den innsatsen du har gjort. Ikke bare for klientene du har hjulpet, men også for ditt bidrag til å videreutvikle organisasjonen og sørge for at den blir enda sterkere og bedre.

Antiklimaks

Støtten til Gatejuristen før valget rimer dårlig med kuttene i statsbudsjettet nå. Du kan se statsministerens hilsen på gatejuristen.no

Årets statsbudsjett ble derfor et antiklimaks, ikke bare for prisvinneren, men for alle som er opptatt av frivillig arbeid i ulike, men alle svært nødvendige rettshjelpstiltak.

Dette er noen av kuttene i støtten til frivillig rettshjelpsarbeid i neste års statsbudsjett:

Sakseksempler fra Barnas Jurist

Barnas Jurist er Gatejuristens rettshjelpstiltak for barn. Her er to typiske eksempler på saker Barnas Jurist har hjulpet til med å løse. 

«Magnus» på 17 år har fått hjelp av Barnas Jurist med flere problemer. I fosterhjemmet der han bor hadde «Magnus» problemer med fosterforeldrene. Han var lei av ikke å bli tatt på alvor og fikk ikke være med og bestemme i saker som var viktige for han. Barn og unge har medbestemmelsesrett, og Barnas Jurist veiledet «Magnus» om denne retten og hva han burde si til fosterforeldrene. Etterpå har Magnus fortalt oss at det hjalp å snakke med fosterforeldrene, og at han nå får bestemme mer selv.

«Ida» på 22 år var svært bekymret for sin økonomiske situasjon. Hun forklarte at hun ikke hadde oversikt over egen gjeld og vår saksbehandler fikk overlevert en skoeske med gamle regninger og inkassokrav. Deretter sørget saksbehandleren for å få på plass en oversikt over de ulike kreditorene og størrelsen på utestående beløp. Hun gikk i gang med å forhandle med kreditorene og endte opp med å få slettet i overkant av en tredel av "Idas" gjeld. I tillegg fikk hun på plass en gunstig nedbetalingsplan. «Ida» startet 2017 som gjeldfri.

Støtten må økes, ikke kuttes

Barnas Jurist har hjulpet barn med flere hundre saker siden starten høsten 2016.

Behovet for hjelp er stort, advokattimer er dyre og utilgjengelige for store befolkningsgrupper. Dette vet regjeringen. Fri rettshjelp dekker på langt nær alle som trenger advokathjelp, og som ikke har mulighet til å skaffe seg den bistanden de trenger. Øk støtten til rettshjelpstiltak. Det finnes ikke noe alternativ!