Hopp til innhold
Min side

Til Gatejuristen

Dere som jobber hos Gatejuristen kommer i kontakt med mange mennesker som våre advokater ikke møter i hverdagen. Tradisjonen tro går derfor årets julegave fra HELP til deres arbeid.

Hver jul ønsker vi å gi en gave til de som trenger det mest. I vårt univers er dette de menneskene som ikke har mulighet til å skaffe seg sin egen advokat. Derfor er det blitt en tradisjon at HELPs julegave – i år kr 40.000 – går til Gatejuristen.

I mange år har våre advokater hatt glede av å delta i Gatejuristens arbeid. Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer. Dermed når Gatejuristen en gruppe som vi ikke klarer å nå med vår advokatforsikring. 

Siden 2010 har HELP valgt å la julegavene komme Gatejuristens arbeid til gode, og denne tradisjonen er vi glade for å fortsette med. I år er det spesielt gledelig at regjeringen i siste budsjettrunde bestemte seg for å øke det offentlige tilskuddet til frivillige rettshjelpstilbud.

Gatejuristen, og vi vil også trekke frem prosjektet Barnas Jurist, har over tid vist at de kan gi mye rettshjelp for lite. HELP og Gatejuristen ble etablert omtrent samtidig. Det gleder oss at Gatejuristen vokser enda raskere enn oss slik at det nå finnes gatejurister i 15 byer, og mer enn 150 frivillige.

Vi ønsker alle våre kunder, venner av HELP og samarbeidspartnere en god jul.