Hopp til innhold
Min side

Våpenhvile nå

Mer enn 10.000 mennesker er drept i konflikten mellom Hamas og Israel – så langt. Vi føler oss små og maktesløse. Samtidig gjør kontinuerlige oppdateringer om krigens lidelser det umulig ikke å protestere mot at tusenvis av uskyldige mennesker, mange av dem barn, blir ofre for en konflikt de ikke kan noe for.

Stans menneskerettighetsbruddene 

Vår betydning som selskap er liten i storpolitisk sammenheng, og vi velger heller ikke side i konflikten. Samtidig teller vi mer enn 170 advokater, som alle har avlagt ed på å fremme rett, og hindre urett. Dette initiativet er også et resultat av innspill og engasjement fra ansatte.  

HELP har en visjon om at rett skal være rett. For alle. Da er det minste vi kan gjøre, å slutte oss til FN-organisasjonenes krav om umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza. Ett folkerettslig overgrep legitimerer ikke nye overgrep, og humanitær hjelp må få slippe uhindret inn i Gaza. Nå. 

Hvert år donerer vi en symbolsk julegave til noen som trenger det. I år deler vi gaven på 100.000 kroner likt mellom Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Måtte mange bidrag gjøre det mulig for hjelpeorganisasjonene å gjøre jobben sin så effektivt og målrettet som mulig.