Hopp til innhold
Min side - meld sak

Nelfo

Advokatforsikring for medlemmer av Nelfo

Med Advokatforsikring Bedrift fra HELP tilbyr Nelfo et helhetlig juridisk tilbud til deg som medlem. Nelfos advokater gir juridiske råd i din bedriftshverdag. Med Advokatforsikring Bedrift fra HELP kan du ivareta din bedrifts interesser i megling og hovedforhandling i domstolene til en mye lavere – og forutsigbar - kostnad enn tidligere.  

Du betaler ingen timepris, kun en rimelig forsikringspremie. 

Forsikringen dekker advokatbistand for domstolene innen:           

           

Advokathjelpen omfatter korrespondanse, forhandlinger og prosess inntil saken er rettskraftig avgjort i domstolene. Advokathjelpen forutsetter at bedriften har mottatt juridisk rådgivning og at saken er henvist videre fra advokatene i Nelfo. Advokatbistanden forutsetter en tvistesum som overstiger 25 000 kroner.

Forsikringen gjelder for Nelfos medlemsbedrifter med avtale om Advokatforsikring Bedrift.

Kontaktperson