Hopp til innhold
Min side

Forhåndsavtale om deling ved skifteoppgjør

Ektefellene kan ved ektepakt avtale at felleseiet skal deles under ekteskapet, se ekteskapsloven § 45.

Det kan også under ekteskapet opprettes ektepakt for avtale om formuesordningen mellom ektefellene. Ved slik ektepakt regulerer ekteskapsloven hvilke avtaler som kan gjøres, det være seg om for eksempel unntak fra delingen (særeie). Det kan ikke inngås ektepakter hvor det avtales andre formuesordninger enn det som positivt tillates gjennom ekteskapslovens regler.

Ved oppløsning av et ekteskap, ved separasjon eller skilsmisse kan hver av ektefellene kreve deling av formuen. Det er her full avtalefrihet mellom ektefellene, og man står fritt til å inngå den skifteavtale man ønsker, herunder midlertidige avtaler.