Hopp til innhold
Min side

Skjevdeling: Retten til å holde midler utenfor deling

Når du gifter deg, eller skilles, dukker normalt mange økonomiske spørsmål opp. Hva skjer med verdien av boligen den ene bringer med seg inn i ekteskapet? Kan tidligere ektefelle kreve penger du arvet etter din mor?

Kvinne sitter i vinduskarm

Innhold:

Les om

Når ekteskap tar slutt, enten fordi den ene dør, eller ektefellene går fra hverandre, gjennomføres normalt et økonomisk oppgjør. Det er i utgangspunktet avtalefrihet ved det økonomiske skiftet. Ektefellene kan avtale akkurat det de ønsker. De fleste velger å bruke ekteskapsloven som veiledende for hva ektefellene har rett på, og skulle de ikke bli enige, skal ekteskapsloven benyttes.

 

Anchor tag: 1

Felleseiemidler og skjevdelingsmidler

I utgangspunktet skal verdier som eies av hver av partene den dagen man gikk fra hverandre, fikk separasjonsbevilling eller den ene parten falt fra, deles likt mellom partene. Dette kalles felleseiemidler. 

Det er ett viktig unntak til denne regelen. Nemlig regelen om skjevdeling, som fremkommer i ekteskapsloven § 59. I henhold til denne regelen kan alt av verdier som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra den andre ektefellen og andre gavegivere, kreves holdt utenfor deling. Hva betyr så dette? 

Midler du hadde med deg inn i ekteskapet og som er i behold kan skjevdeles. Per har sendt oss følgende problemstilling: Jeg eide en bolig verdt 1 million kroner da vi giftet oss i 2005. Den var belånt med kr 500 000. I dag er huset verdt 2 millioner kroner, og boliglånet er nedbetalt til 300 000 kroner. Vi skal nå gå i fra hverandre, og jeg lurer på om hele verdien av boligen skal deles likt?

I dette tilfellet kan Per skjevdele 50 % av dagens verdi av boligen ettersom 50 % av boligens verdi var nedbetalt da de giftet seg (500 000 kroner av 1 million kroner). 

For å se hvor mye Per kan skjevdele av dagens verdi, må vi finne 50 % av dagens verdi på 2 millioner kroner. Per kan altså holde 1 million kroner utenfor deling. Den øvrige verdien er likedelingsmidler, som skal deles mellom ektefellene. 

 

Anchor tag: 2

Verdier du har arvet eller fått i gave

Marte spør: Jeg fikk 200 000 kroner i arv fra min mor. Jeg har brukt halvparten av beløpet på ferie, mens 100 000 kroner fortsatt står på min sparekonto. Min eksmann krever at pengene som står på konto skal deles likt mellom oss. Jeg mener derimot at jeg kan holde 200 000 kroner utenfor deling fordi jeg brukte ferien på oss og de øvrige pengene er mine. Hvem av oss har rett?

Riktig svar blir dessverre for Marte at pengene hun brukte på ferie ikke kan holdes utenfor deling, fordi midlene allerede er brukt opp. De resterende 100 000 kronene er derimot Martes skjevdelingsmidler og er i behold og kan holdes utenfor deling.

 

Anchor tag: 3

Bevisbyrde

Det er videre viktig å huske på at det er den som krever skjevdeling som har bevisbyrden for at verdien/pengene er i behold, og at midlene stammer fra før ekteskapet, eller er arv eller gave. 

Har du derfor verdier med deg inn i ekteskapet, for eksempel en BSU-konto, eller mottar penger eller arv under ekteskapet, er det viktig at du oppbevarer dokumentasjon på hvor pengene stammer fra. Banken eller andre offentlige registre tar ikke vare på dokumentasjon lenger enn ti år tilbake i tid. Det er videre den som krever skjevdeling som har bevisbyrden for at pengene fortsatt er i behold.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter