Hopp til innhold
Min side

Misligholdsbeføyelse

Misligholdsbeføyelse er samlebetegnelsen på krav kjøper eller selger retter mot den andre part ved kontraktsbrudd.

Det kan være krav om oppfyllelse, å holde tilbake egen ytelse, retting, omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning. Hvilke misligholdsbeføyelse(r) som bør tas i bruk varierer, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Forbrukerkjøpsloven, avhendingsloven og håndverkertjenesteloven (og andre kontraktslover) har nærmere bestemmelser om dette.