Hopp til innhold
Min side

Therma sparte hundretusener

Stein Terje Brekke, administrerende direktør i Therma, tror ikke bedriften hadde brukt advokat, om det ikke var for advokatforsikringen.

Innhold:

– Jeg hadde antagelig heller tapt et par hundre tusen kroner til for å unngå risikoen for enda større kostnader hvis Therma ikke hadde advokatforsikring, sier Brekke til HELP.

Mindre bedrifter i et konkurranseutsatt marked kan bli ofre for de større aktørenes innkjøpspraksis, mener Brekke. Selv om kontrakter er basert på standardavtaler, er det kjøttvekta som teller, og de store byggherrene og entreprenørene forlanger ofte tilleggsvilkår som mindre leverandører ikke har juridiske muskler til å se rekkevidden av.

Anchor tag: 1

Juridisk forståelse og konfliktløsning

Therma leverer tekniske anlegg. Avtaler inngås som regel gjennom standardkontrakter, men disse gir gjerne ikke den sikkerheten som oppdragsgiveren ønsker seg, sier Brekke. Den største og mektigste kontraktsparten kommer derfor ofte med omfattende kontraktstillegg som leverandøren ikke har forutsetninger for å sette seg inn i.

Forutsetningen for å unngå konflikter i et avtaleforhold er at partene er enige om spillereglene. Derfor har Brekke og Therma både brukt HELPs advokater til å gå opp grensene mellom garanti og reklamasjonsregler og til å hjelpe Thermas ansatte med å forstå og forklare innholdet i juridiske begreper som «påregnelig følge» og «mangel» overfor samarbeidspartnere.

Anchor tag: 2

Voksenopplæring

– Det kan være en tung voksenopplæringsoppgave å få aggressive innkjøpere hos kunden til å skjønne at reklamasjonsrett ikke er det samme som en nybilgaranti. Noen sammenligner et teknisk anlegg til industrien med å kjøpe en bil, men reklamasjonsbestemmelsene i NS 8415 er ikke de samme som garantireglene i bilbransjen, sier Brekke.

– Mange, også i mindre bedrifter, har nok en kjennskap til regelverket, men de mangler den juridiske tyngden til å hevde seg i en diskusjon med avtalemotparten om hvordan regelverket skal forstås. Da kan vi og andre lett bli ofre for motpartens «hjemmebanejuss», sier Stein Terje Brekke.

Med dette mener han kontraktstillegg som skal sikre avtaleparten mot alt som kan skje, men som ikke nødvendigvis har støtte i regelverket. Advokatbistanden gjennom HELP har derfor både vært bevisstgjørende for Thermas del og konfliktforebyggende.

Anchor tag: 3

Løsningsorientert

– Like etter at advokaten vår i HELP gikk gjennom regelverket for oss havnet vi i en sak med en aggressiv innkjøper. Det at vi hadde en advokat som kunne bli med oss i et møte, gjorde at vi kunne kreve at motparten gjorde det samme. På den måten fikk vi juridisk tyngde på begge sider av bordet, og dette førte til at konflikten ble løst raskere enn vi ellers ville ha klart, sier Brekke.

Løsningen ble en fornuftig deling av ansvar for det som hadde skjedd, og partene unngikk langvarig konflikt. Stein Terje Brekke fremhever betydningen av å ha et lavterskeladvokattilbud, også for bedrifter.

– Vi har brukt advokatforsikringen to ganger. Små bedrifter lar seg for ofte bølle med av bedrifter med større juridisk kapasitet. Dette kan vi unngå nå, siden hjelpen ikke er langt unna. På denne måten kan vi unngå å dumme oss ut juridisk, og dette er en klar fordel for alle mindre bedrifter.

Advokatforsikringen er en rimelig skreddersydd forsikring for VKEs entreprenørbedrifter med inntil 50 ansatte.

Jeg hadde antagelig heller tapt et par hundre tusen kroner til for å unngå risikoen for enda større kostnader hvis Therma ikke hadde advokatforsikring, sier Stein Terje Brekke.

Advokatforsikring Bedrift

HELP var først ute med advokatforsikring for bedrifter. Vi tilbyr fullverdig advokathjelp innenfor de mest relevante rettslige områdene for små og mellomstore bedrifter opp til 50 ansatte.

Les mer
Juridisk ordbok