Hopp til innhold
Min side

Må bilselger informere om tidligere kollisjonsskade?

Det kan være vanskelig for både kjøper og selger å vite om, og i tilfelle hvordan, man skal informere om kollisjonsskade. Her gir vi noen tips som kan hjelpe deg i å vurdere om det er gitt riktig informasjon eller ikke.

Kvinne utenfor bil på landevei

Innhold:

Kjøpsloven § 19 (1) (b) sier at selger skal opplyse om vesentlige forhold ved tingen som han kjenner til og som antas å ha innvirket på kjøpet. Dette kravet gjelder generelt ved alle kjøp selv om bestemmelsen kun får direkte anvendelse på ting solgt "som den er".

Om selger må opplyse om en tidligere kollisjonsskade vil derfor avhenge av om dette er et vesentlig forhold ved tingen som har betydning for kjøpesummens størrelse.

 

Anchor tag: 1

Større skader

Større kollisjonsskader vil som regel alltid ha en prismessig betydning, og dette må det informeres om, selv når skaden er utbedret. Dette fordi det alltid vil knyttes usikkerhet til om skaden er fullstendig utbedret eller ikke. Selger trenger ikke nødvendigvis opplyse om at bilen har vært kondemnert, det vil si at forsikringsselskapet har vurdert det slik at bilen må utbedres for et høyere beløp enn dens verdi, men det må opplyses nærmere om omfanget av skaden.

Synlige skader trenger selger i prinsippet ikke å opplyse om dersom bilen besiktiges før kjøp. Men selger bør gi opplysninger uansett for å unngå konflikt i etterkant.

Anchor tag: 2

Informer skriftlig

Det er selger som har bevisbyrden for at kjøper er informert om skaden og omfanget av denne. Som selger bør du derfor sørge for at dette fremgår klart av kjøpekontrakten. Å gi opplysninger om dette i Finn-annonsen er også en fordel, men det kan føre til at bilen blir vanskeligere å selger.

Dersom selger hevder at bilen ikke er tidligere kollisjonsskadet, bør du som kjøper få dette skriftlig fra selger.  

 

Anchor tag: 3

Mindre skader

Mindre skader, som for eksempel en liten bulk som er rettet ut, vil i mange tilfeller ikke anses å ha virket inn på kjøpet, og det er derfor heller ikke nødvendig å opplyse om dette ved salg.

Det er selvfølgelig vanskelig å vite når man står overfor en større eller en mindre skade, og da er mitt tips: Informèr heller om for mye enn for lite.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring