Hopp til innhold
Min side

Kjøpekontrakt (boligkjøp)

Ved alle kjøp er det vanlig å ha en kjøpekontrakt. Dette er som regel en skriftlig nedtegning som regulerer forhold rundt en overdragelse mellom kjøper og selger.

Ved kjøp av bolig inngår man selve avtalen om kjøp allerede ved budaksept. Kontrakten er bare manifesteringen av dette og ytterligere detaljer rundt overdragelsen. Normalt inneholder denne en klausul om at boligen selges "som den er", eller med liknende formulering. Dette begrenser ansvaret til selger noe i forhold til avhendingsloven.