Hopp til innhold
Min side

Garanti og reklamasjon i forbrukerforhold

Skillet mellom garanti og reklamasjon er ofte flytende i dagligtalen, og begrepene blandes oftere enn de burde. Innholdet av en reklamasjonsrett og en garanti er nemlig helt forskjellige, og gir deg som forbruker ulike virkninger. Det er derfor viktig at du er klar over forskjellen på de to begrepene.

Mobiltelefon og bankkort

Innhold:

Anchor tag: 1

Reklamasjon

Reklamasjonsretten følger av loven og gir kjøper rett til å klage på varen han eller hun mener er mangelfull. Siden forbrukervernlovene er ufravikelige, er det ikke mulig å avtale seg bort ifra denne rettigheten.

Utgangspunktet når man skal reklamere, er at du må gi motpart beskjed om hva som er feil/mangelfullt ved en vare eller tjeneste «innen rimelig tid» fra da mangelen ble avdekket. Hva som «er rimelig tid» kan ikke eksakt stadfestes. Rettslig sett tolkes fristen slik at du må reklamere senest innen 2 måneder fra mangelen ble avdekket. Dette er den relative reklamasjonsfristen.

I tillegg har loven er absolutt reklamasjonsfrist. Denne er på 2 eller 5 år, alt ettersom hvor lenge en vare er «ment å vare». Som illustrasjon kan det vises til «mobiltelefondommen», der Høyesterett konkluderte med at en mobiltelefon er ment å vare lengre enn 2 år. Følgelig hadde forbrukeren ikke tapt sin rett til å reklamere til tross for at det hadde gått mer enn to år siden varen ble kjøpt.

Forutsetningen for at reklamasjonen utløser det vi kaller mangelsbeføyelser – altså adgangen til å kreve prisavslag, retting, heving eller erstatning, er at det kan konstateres at det rettslig sett foreligger en mangel.

Så fremt du reklamerer innen rimelig tid og innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, så vil du aldri kunne tape retten til å reklamere.

 

Anchor tag: 2

Garanti

En garanti er noe du som kunde får i tillegg til de rettighetene du allerede har etter loven. Hvis du kjøper en vare eller tjeneste der det også medfølger en garanti, vil du ha alle rettighetene etter loven i behold, i tillegg til at du får bedre rettigheter ved garantien som er gitt i tillegg.

Et høyaktuelt eksempel på en garanti som utvider dine rettigheter ser vi i el-bilene som blir solgt i dag. De fleste forhandlere/produsenter tilbyr 8 års garanti på bilens batteri. Det betyr følgelig at selv om den absolutte reklamasjonsretten på 5 år er oversittet, så får du anledning til å bytte batteriet kostnadsfritt innenfor de første 8 årene grunnet garantien du har fått.

Hvis du har forsikring hos HELP, anbefaler vi at du alltid tar kontakt for veiledning.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok