Hopp til innhold
Min side

Håndverkertjenester: Dine rettigheter ved forsinkelse

Ikke sjelden kontaktes vi av forbrukere som opplever at håndverkeren ikke overholder de avtalte fristene. Forbrukeren er kanskje på åttende uken uten et velfungerende bad. Oppussingen ble lovet å ta fire uker. Hvilke rettigheter har man da?

Håndverker

Innhold:

Anchor tag: 1

Hva betyr forsinkelse?

For at du skal kunne kreve noe på grunn av en forsinket håndverkertjeneste, må forsinkelsen oppfylle lovens vilkår.

Det vil være en forsinkelse etter loven

 

Skriftlig avtale

Der det (skriftlig) er avtalt en konkret frist, er det en nokså smal sak å konstatere at arbeidet er forsinket. Normalt følger fristen av partenes kontrakt eller av et skriftlig tilbud fra håndverkeren.

 

Når ingen konkret frist

Der det ikke er avtalt en konkret frist, må tjenesten likevel utføres innen den tiden som anses "rimelig". I vurderingen av hvor lang tid det er rimelig å bruke, må man se på hvor lang tid det er normalt å bruke på den typen tjeneste som er bestilt. I utgangspunktet skal forbrukeren kunne forvente den samme utførelsestiden uansett hvilket firma han eller hun har engasjert.

 

Ytre hindringer kan påvirke

Hvis ytre hindringer forsinker arbeidet, kan dette påvirke hvilken tidsbruk som er rimelig. Det vil gjerne være rimelig at maleren utsetter en utvendig malejobb på grunn av regnvær.

 

Forbrukerens skyld

Når fristbruddet skyldes forbrukeren selv, er det ingen forsinkelse i lovens forstand. Eksempler på dette er at forbrukeren har vært treg med å gi håndverkeren nøkkel til boligen eller at forbrukeren ikke har anskaffet de materialene som partene avtalte at han eller hun skulle kjøpe.

En forsinkelse på forbrukerens side vil ikke gi forbrukeren et krav, men kan derimot gi håndverkeren et krav mot forbrukeren. Jeg går ikke nærmere inn på dette temaet her.

 

Anchor tag: 2

Hvilke rettigheter har jeg?

Når et arbeid er forsinket, følger det av håndverkertjenesteloven at forbrukeren kan:

 

Anchor tag: 3

Beskrivelse av rettighetene

 1. Forbrukeren kan holde tilbake penger
  Når et arbeid er forsinket i lovens forstand, kan du holde tilbake penger. Hvis forsinkelsen gjør at du kan kreve erstatning for økonomisk tap, så kan du holde tilbake en så stor del av betalingen at det tilbakeholdte beløpet vil dekke erstatningskravet. Hovedregelen er at du ikke kan holde tilbake mer enn det som er nødvendig for å sikre kravet som følge av forsinkelsen
 2. Forbrukeren kan kreve å få tjenesten utført
  Du kan fastholde avtalen og kreve at håndverkeren utfører tjenesten. Loven krever likevel at arbeidet må kunne skje "uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren". Hvis oppdraget vil by på så store praktiske eller økonomiske problemer for tjenesteyteren at det blir "urimelig", så kan ikke forbrukeren kreve at det utføres.

  Hvis du ved forsinkelse vil kreve at tjenesten utføres, så må du ikke vente urimelig lenge med å melde fra om dette til håndverkeren.
 3. Heving av avtalen
  Hvis forsinkelsen er av "vesentlig betydning" for forbrukeren, så kan han eller hun heve avtalen. Ettersom heving har store konsekvenser for håndverkeren, så skal det en del til før du kan kreve dette.

  Der det er gode grunner til at en tjeneste er avtalt å være utført innen et bestemt tidspunkt, er det lettere å si at forsinkelsen vil være av vesentlig betydning. Hvis du har avtalt at håndverkeren skal slipe gulvene mens du er på en måneds utenlandsferie, og du kommer hjem før slipingen har startet, vil forsinkelsen antakelig være av vesentlig betydning for deg.

  Hvis store deler av tjenesten allerede er utført, er utgangspunktet at forbrukeren bare kan heve avtalen for de gjenstående arbeidene. Dersom håndverkeren har pusset opp ett av to bad, kan du normalt bare heve avtalen om oppussing av det andre badet.
 4. Erstatning for forsinkelse
  Det følger av loven at forbrukeren som utgangspunkt kan kreve erstatning for det økonomiske tapet han eller hun lider som følge av forsinkelsen. Når oppussingsarbeider blir forsinket, og boligen ikke er beboelig i en periode, vil hotellutgifter i denne perioden være et økonomisk tap for forbrukeren. Du har likevel en tapsbegrensningsplikt og kan normalt ikke kreve dekket kostnadene til opphold på et 5-stjerners hotell.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok