Hopp til innhold
Min side

Hva har du krav på hvis flyet ditt er forsinket eller innstilt?

Hvis flyet ditt er vesentlig forsinket, innstilt eller overbooket har du krav på en fast erstatning. Noen flyselskaper er flinkere til å informere om rettighetene dine enn andre.

Mann med koffert

Innhold:

Anchor tag: 1

To faktorer avgjør hva du har krav på

Hvis flyet er vesentlig forsinket, innstilt eller overbooket har du etter EUs regelverk krav på en fast erstatning. Størrelsen på beløpet er basert på hvor lang flyreisen skulle ha vært:

 

Anchor tag: 2

Lengden på flygningen

Flygningene mellom Norge og nordlige deler av Europa (London, Amsterdam, Brussel, Paris, Berlin, København) er som regel under 1500 kilometer. 

Flygninger mellom Norge og sørlige deler av Europa (Spania, Italia, Hellas, Portugal) er som regel over 1500 kilometer. 

 

Anchor tag: 3

Lengden på forsinkelsen

En flyavgang regnes som tilstrekkelig forsinket hvis reisen blir mer enn tre timer forsinket. Da har man krav på samme kompensasjon som om flygningen hadde blitt innstilt. 

Er forsinkelsen fem timer eller mer, skal flyselskapet tilby refusjon for den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten hvis forsinkelsen innebærer at du ikke kan gjennomføre reisen. Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflygning tilbake til avreisestedet. 

Ved forsinkelser kan erstatningen reduseres med 50 % hvis du tilbys plass på en annen flygning og ankomsttiden ikke overstiger det den opprinnelige flygningene skulle ha hatt med mer enn:

 

Anchor tag: 4

Hvordan få det du har krav på?

Noen flyselskaper er flinkere til å informere om rettighetene enn andre. Hvis flyet blir forsinket eller innstilt slik at du blir forsinket til bestemmelsesstedet er det viktig at du kontakter flyselskapets skranke og ber om å få opplyst hvilke rettigheter du har, herunder om du har krav på mat og drikke. Be også om en skriftlig bekreftelse på forsinkelsen/innstillingen. Selv om forsinkelser og innstillinger registreres elektronisk, er det fornuftig å ha en slik skriftlig bekreftelse hvis selskapet ikke selv tilbyr det du har krav på og du må rette et krav mot selskapet i ettertid/når du har kommet hjem.  

 

Anchor tag: 5

Når har du ikke krav på kompensasjon?

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var gjennomført. Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok