Hopp til innhold
Min side

Krev spesifisert regning av håndverkeren

Håndverkertjenesteloven har regler for hvordan prisen skal fastsettes og hvordan regningen skal se ut. Som forbruker kan du kreve at håndverkeren sender spesifisert regning.

Sekk med planker på fortau

I følge håndverkertjenesteloven (hvtjl.) § 36 kan forbrukeren kreve spesifisert regning av håndverkeren. Bestemmelsen sier at regningen skal gjøre det mulig å bedømme arten og omfanget av arbeidet og de materialene som er brukt. Der tjenesten ikke er utført til fastpris, skal fakturaen vise hvordan prisen er regnet ut. 

 

Mulig å kontrollere prisen

En av grunnene til at forbrukeren kan kreve spesifisert regning er at han/hun skal kunne kontrollere prisen på arbeidet. Det er vanskelig å kontrollere om prisen er riktig hvis man ikke får informasjon om hva man betaler for og hvordan prisen er beregnet. Det kan hende at håndverkeren ved en feiltakelse har oppgitt et uriktig antall arbeidstimer eller at forbrukeren faktureres for mer materiale enn det som er brukt. Slike feil vil ikke kunne avdekkes med mindre regningen er spesifisert.

 

Vit hva som er gjort

Det har også stor verdi for forbrukeren å vite hvilket arbeid som er utført, særlig hvis det senere oppstår uenighet om kvaliteten på arbeidet. For eksempel er en viktig del av arbeidet med å steinlegge en privat oppkjørsel (som regel) at håndverkeren utfører graving og avretting for å sikre riktig fall, før steinene legges. Dersom det fremgår av regningen at håndverkerfirmaet ikke gravde eller avrettet før steinene ble lagt, kan dette være et viktig bevis for at håndverkeren ikke har gjort tilfredsstillende arbeid. 

Hva er tilleggsarbeid

Et annet krav som følger av hvtjl. § 36 er at regningen skal angi hva som er pristillegg. Dette er viktig for at forbrukeren skal kunne kontrollere den totale prisen, men også for at du skal kunne vurdere om pristilleggene kan kreves. Håndverkeren kan ikke kreve tillegg i prisen uten videre. 

Krav på spesifisert regning

Hvis du ikke får en spesifisert regning, kan du kreve dette. Du er ikke forpliktet til å betale for arbeidet før en slik regning er mottatt når du har etterspurt dette. 

Binder partene

Det fremgår av lovens § 36 tredje ledd at en forbruker som har mottatt regning er bundet av prisen som står i regningen med mindre forbrukeren innen "rimelig tid" sier fra om at prisen ikke godtas. Hva som anses som rimelig tid vurderes fra sak til sak, men du bør så snart som mulig melde fra om at prisen ikke aksepteres. 

Du er ikke bundet av prisen som fremgår av regningen hvis det allerede er avtalt en annen pris for arbeidet, for eksempel en avtale om fastpris. Forbrukeren er heller ikke bundet dersom prisen er "urimelig", men i praksis skal det mye til før prisen anses som urimelig høy.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok