Hopp til innhold
Min side

Hvor går grensa for tomtegrenser?

Det er ikke alltid lett å vite hvor tomtegrensa går. Her finner du all informasjon og podkast som du trenger å vite innen grenser for eldre boliger, jordskifteretten og mer.

Hekk og gjerde

Innhold:

Anchor tag: 1

Hør Podkast: Hvor går grensa?

Anchor tag: 2

Tomtegrenser på eldre eiendommer

At det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor tomtegrenser går, gjelder særlig eldre eiendommer. Eldre skylddelingsforretninger er gjerne upresise fordi de handlet mer om skattlegging enn om å fastsette nøyaktige grenser. Myndighetene skulle vite hvor stor eiendommen var for å beregne skatten riktig. Senere har de eldre skylddelingsforretningene fått en matrikkelfunksjon fordi eiendommen ikke er blitt målt opp på nytt.

Uenighet om grenser kan også oppstå fordi det ikke alltid passer å sette hekken der grensen går. Dette kan føre til misforståelser når eiendommer selges, eller nye generasjoner overtar. 

Anchor tag: 3

Usikkerhet rundt tomtegrenser

Hvis du er usikker på hvor en grense går, bør du først se om det finnes grensemerker i terrenget. Gjør det ikke det, kan du be kommunen om en oppmålingsforretning. 

Av og til har ikke det offentlige fått med seg at naboer har blitt enig om å justere grensene fordi de ikke har gitt beskjed til kommunen. Dette kan skape problemer når eiendommer får nye eiere. Det er derfor fornuftig å melde fra til kommunen slik at kommunens kart blir i tråd med hva naboene har blitt enige om.

Det kan også være offentligrettslige hindringer i veien for grensejusteringer. Hvis endringer innebærer at avkjørsler flyttes, for eksempel, må kommunen gi tillatelse til dette. Dette har blant annet med trafikksikkerheten å gjøre. 

Seeiendom.no

Hvor kommunen mener grensene går, kan du se på seeiendom.no. Disse kartene er ikke nødvendigvis helt riktige. Det kommer an på hvor lang tid det er gått siden oppmålingen. De ulike fargene på de kommunale kartene angir hvor sikker kommunen er på grensemarkeringene. Unøyaktigheter kan blant annet skyldes at naboer kan ha blitt enige om å justere grensene, uten å ha meldt fra om dette til kommunen, som nevnt ovenfor. Kostnadene forbundet med kommunal oppmåling og annet finner du nettsidene deres, i gebyrregulativet. 

Anchor tag: 4

Jordskifteretten

Hvis du ikke blir enig med naboen om hvor grensa skal gå, kan du søke hjelp hos jordskifteretten for å få fastsatt hvor grensa går. Det trenger ikke være en konflikt. Dere trenger bare be om hjelp til å fastsette hvor grensene går. Her får hver part gitt sitt syn på saken, og så vil jordskifteretten falle ned på det resultatet den finner mest sannsynlig. Kostnaden trenger ikke nødvendigvis bli så høy fordi du i mange tilfeller kan klare deg uten advokat. Kontakt jordskifteretten der du bor, så får du veiledning.

Du finner riktig adresse på domstol.no

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom
Juridisk ordbok