Hopp til innhold
Min side

Når kan håndverkeren kreve pristillegg?

Du har engasjert en håndverker for å pusse opp kjøkkenet ditt. Du har bestemt deg for akkurat hvordan du vil at det skal se ut, og håndverkeren har gitt deg en fastpris på oppdraget. Arbeidet er i gang og du venter spent. Men plutselig kommer det regninger for tilleggsarbeid i posten. Kan håndverkeren kreve at du betaler disse regningene?

Planker og sekk på fortau

Innhold:

Anchor tag: 1

Når er det grunnlag for tilleggsbetaling?

  1. For å ha krav på tilleggsbetaling, må håndverkeren kunne bevise at ekstraarbeidet som det kreves betaling for, ikke omfattes av det opprinnelige oppdraget. Her vil teksten i avtalen eller oppdragsbekreftelsen ofte være avgjørende.
  2. Videre skal forbrukeren som hovedregel varsles om behovet for tilleggsarbeider. Det kreves ikke at håndverkeren sender et skriftlig varsel, en muntlig beskjed vil være nok. Men dersom håndverkeren har montert en ekstra skapdør og krevd betaling for denne uten at forbrukeren har hørt noe, så vil håndverkeren sannsynligvis ikke kunne kreve tilleggsbetaling.
  3. Dersom håndverkeren har forsøkt å nå forbrukeren, men ikke oppnådd kontakt eller fått tilbakemelding, så kan tilleggsarbeidet likevel utføres på visse betingelser. Betingelsene er at det må antas at forbrukeren ville ha arbeidet utført, og at prisen på arbeidet er ubetydelig i seg selv eller sett i forhold til prisen på det avtalte oppdraget. Dersom håndverkeren under arbeidet for eksempel ser at det er behov for en ekstra skapdør, han eller hun forsøker å kontakte forbrukeren uten å få svar, og prisen på skapdøren er lav, så vil han eller hun antakelig kunne kreve tilleggsbetaling for at døren monteres. Annerledes dersom skapdøren er svært kostbar, i seg selv eller hensett til prisen på det avtalte arbeidet.
  4. I tillegg finnes det et unntak for de tilfellene der et tilleggsarbeid ikke kan utsettes uten at det oppstår fare for vesentlig skade for forbrukeren. For eksempel dersom en rørlegger ved utføringen av sitt oppdrag ser at han eller hun omgående må montere et ekstra rør for å hindre vannlekkasje. I slike tilfeller har håndverkeren faktisk en lovpålagt plikt om å utføre arbeidet, og du som forbruker vil sannsynligvis måtte betale for ekstraarbeidet. 

 

Anchor tag: 2

Når forbrukeren har skyld i pristillegget

Utover de eksemplene som er nevnt over, kan en håndverker også kreve pristillegg for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.

Et eksempel på dette er dersom håndverkeren har gitt et lavt pristilbud basert på uriktige opplysninger fra forbrukeren, eller dersom arbeidet blir mer krevende på grunn av ytre omstendigheter som håndverkeren ikke burde tatt høyde for. Forbrukeren skal som hovedregel varsles også i slike tilfeller.

 

Anchor tag: 3

Tilleggsbetaling må fremgå på fakturaen

Der håndverkeren krever tilleggsbetaling, skal det fremgå klart av fakturaen hva som er pristillegg. Reglene for når et pristillegg kan kreves kan være vanskelige å forstå, så er man i tvil bør man her som ellers kontakte en advokat.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom
Juridisk ordbok