Hopp til innhold
Min side

NAV-garanti i husleieforhold

Leier du ut bolig med NAV-garanti? Såkalt NAV-garanti i husleieforhold viser seg for ofte å gi utleiere falsk trygghet. Dette gjør det enda vanskeligere for utsatte grupper å få seg et sted å bo.

En sak i Fredriksstad Blad gir uttrykk for den samme fortvilelsen en del av våre kunder med erfaring som utleier opplever. De har inngått avtale med en leietaker hvor NAV garanterer for husleien i en bestemt periode. Dessverre erfarer en del av disse at garantien ikke dekker hærverk eller andre uforutsette utgifter. Mange utleiere kvier seg derfor for å inngå lignende leieforhold igjen.

Som utleier bør du være oppmerksom på følgende: Man kan få inntrykk av at NAV-garantien gir utleiere like god trygghet som et privat depositum. Dette stemmer vanligvis kun for selve husleiebeløpet, ikke andre utgifter som leietaker er ansvarlig for.

Vær rask

Husleierestanser utover tre måneder kan ikke gjøres gjeldende. Det vil si at NAVs ansvar er begrenset til tre måneders leie, og at utleier selv må følge opp rettskravet mot leietaker etter dette. Som utleier bør du derfor reagere raskt overfor NAV hvis husleien uteblir. Se avtalen med NAV for frist for å melde krav. Mange venter for lenge og håper at leien snart skal komme.

Pass også på forlengelse av garantien underveis i leieforholdet. Garantien gjelder ikke automatisk i hele kontraktsperioden.

Liten sikkerhet

NAV-garantien er ment å gi sikkerhet til utleiere i leieforhold der leietaker ikke har anledning til å stille depositum. Hvis mulig bør du sørge for at husleien betales direkte til deg som leier ut, ikke til leietakeren. Vær imidlertid oppmerksom på at leietakeren normalt kan stanse slike avtaler om direktebetaling til utleier, og kreve å motta pengene selv.

Dersom leietaker har inngått en avtale med NAV om frivillig trekk, gjelder det frivillige trekket bare til leietakeren kaller trekket tilbake. Et eksempel er saken der NAV automatisk skulle overføre halv husleie hver 14. dag når leietaker fikk sine arbeidsavklaringspenger. Avtalen ga ingen sikkerhet for utleier da leietakeren stanset det frivillige trekket.

NAV leier

Vi kjenner imidlertid til saker der NAV selv står som leietaker, og er ansvarlig som leietaker overfor utleieren mens boligen fremleies av NAV til leieboeren. Dette gir utleieren vesentlig bedre sikkerhet!

Konsekvensen av negative erfaringer knyttet til utleie med NAV-garanti for husleien er at mange sliter med å finne seg et sted å bo, som i dette eksempelet fra Tønsbergs Blad. Dette er ekstra uheldig fordi det er en grunn til at disse leietakerne har fått en NAV-garanti i utgangspunktet.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok