Hopp til innhold
Min side

Opprettelse og avvikling av depositum

Skal du leie ut, og lurer på hvor mye du kan kreve i depositum, og hvordan en depositumskonto opprettes? Eller sliter du med å få igjen depositumet etter endt leieforhold? 

Innhold:

Anchor tag: 1

Ureglementert depositum

Kari har opplevd det samme som mange andre leietakere: 

"Da jeg flyttet inn i boligen jeg leier, betalte jeg inn depositum på 15 000 kroner til samme konto som jeg betaler husleie til. Jeg skal nå flytte ut, og utleier har allerede gitt beskjed om at han ikke vil betale tilbake depositumet mitt. Hva kan jeg gjøre for å få pengene tilbake?"

Svar til Kari

Et depositum skal alltid betales inn på en særskilt depositumskonto i en finansinstitusjon som tilbyr dette. Når depositumspengene er satt inn direkte til utleier, kalles dette et irregulært depositum som du alltid kan kreve tilbakebetalt, selv når utleier hevder å ha ett krav mot deg. Det er videre slik at du kan kreve forsinkelsesrenter av depositumsbeløpet fra den dagen du betalte inn beløpet og fram til det blir tilbakebetalt. Dette fremkommer av husleieloven

Du nevner ingenting om når du skal flytte ut, men om det er slik at du skal betale husleie, har du mulighet til å motregne husleien i det irregulære depositumet. Dette er et alternativet til å kreve beløpet tilbakebetalt.  

Anchor tag: 2

Hvem skal betale gebyret og hvem har rett på rentene

Det er alltid utleier som skal dekke utgiftene til gebyret når depositumskonto opprettes, og det er leietaker som har rett på rentene. Leietaker kan når som helst kreve utbetaling av rentene. 

Hvert leieforhold skal videre ha sin egen depositumskonto, og utleier skal dekke gebyret til opprettelsen av alle disse kontoene. Det foreligger derimot et unntak ved studentboliger underlagt studentskipnader, der må det ikke opprettes en særskilt konto.

 

Anchor tag: 3

Hvor mye kan utleier kreve i depositumspenger

Det kan aldri kreves mer enn seks måneders husleie i depositum. Hvor mye dette er, vil derfor avhenge av hva husleien er avtalt til. Det er mest vanlig å avtale tre måneder med depositum.  

Depositum er videre noe partene må avtale. Skulle det ikke være avtalt, har ikke utleier rett til å kreve depositum.  

 

Anchor tag: 4

Frigjøring av depositumspenger

Ved endt leieforhold med regulær depositumskonto er det flere scenarioer som kan oppstå. 

 

Partene er enige om avviklingen

Når leietaker skal flytte ut, og partene er enige i at depositumet skal utbetales til leietaker, må utleier gi beskjed til banken om at pengene kan frigjøres til leietaker. Skulle partene derimot være enige i at deler av pengene skal utbetales til utleier krever banken skriftlig samtykke fra begge parter.

 

Partene er uenige om avviklingen

I mange tilfeller er ikke partene enige om at depositumet skal utbetales. 

Hvis utleier krever depositumet utbetalt som følge av manglende husleie, har utleier mulighet til å kontakte banken og be dem betale ut den skyldige leien fra depositumskontoen. Da vil banken sende brev til leietaker, og leietaker vil da få fem uker på seg til å reise sak for forliksrådet/Husleietvistutvalget om leietaker er uenig. Skulle leietaker ikke reise sak, vil utleier få det krevde beløpet utbetalt etter fem uker. 

Skulle utleier ikke ønske å medvirke til at depositumet blir utbetalt, kan også leietaker ta kontakt med banken hvor depositumet er og be om at depositumet utbetales fordi leieforholdet er over. Også i disse tilfellene vil banken sende brev til utleier, og da vil utleier måtte reise sak innen fem uker hvis han mener at pengene ikke skal utbetales. Skulle utleier ikke reise sak innen fem uker, vil pengene bli utbetalt til leietaker.

Skulle en av partene reise sak, vil banken derimot ikke utbetale depositumet og det vil oppstå en rettslig tvist hvor pengene står på konto fram til saken er avgjort. Når saken er avgjort rettslig, vil banken betale ut depositumet i henhold til dommen.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom
Juridisk ordbok