Hopp til innhold
Min side

Slik kjøper du deg inn i samboerens bolig

For den som har muligheten, kan det være lurt å kjøpe seg inn i samboerens bolig for å sikre seg en eierandel og en sikker investering. I denne artikkelen beskriver jeg hvordan du kan kjøpe deg inn i samboerens bolig, både med og uten egenkapital.

Smilende dame og mann

I første omgang må samboeren som eier boligen, være villig til å la den andre samboeren kjøpe seg inn. Den andre samboeren har ikke en rett til å få en eierandel i boligen. Her er det avtalefrihet, og partene står fritt til å avtale eierbrøk seg imellom.

Innhold:

Anchor tag: 1

Finn boligens verdi/innhent verdivurdering

Før du kan kjøpe deg inn i felles bolig, er det viktig at du er enig med din samboer om boligens verdi. Det er derfor nødvendig å innhente en verdivurdering/verditakst fra eiendomsmegler eller takstmann for å finne markedsverdien, med mindre dere allerede er enige om denne. I tillegg er det anbefalt å innhente en tilstandsrapport fra takstmann for å beskrive eiendommens tilstand og eventuelle mangler.

 

Anchor tag: 2

Avklar gjeld

Hvis du ønsker en eierandel i samboerens bolig, er det nødvendig å avklare alle typer gjeld, ikke bare lån, men også andre typer pant og heftelser. Dersom boligen allerede har gjeld knyttet til seg, vil dette kunne påvirke den andre samboerens eierandel.

For å avklare dette er det svært viktig å innhente en grunnboksutskrift fra Kartverket, som blant annet kan bestilles fra deres nettsider. Uten slik informasjon risikerer du å bli ansvarlig for pant og heftelser som allerede var på eiendommen.

 

Anchor tag: 3

Hvor stor eierandel skal hver av samboerne ha i boligen? 

Kjøpe seg gradvis inn i boligen (kjøpe seg inn i boligen uten egenkapital)

Partene må avklare hvor stor eierandel de skal ha i boligen. For mange er det en naturlig tanke å eie halvparten hver av felles bolig. Hvor stor eierandel samboeren kan kjøpe seg inn med, avhenger av hvor mye egenkapital hver av dere har, og hvor stor betjeningsevnen er. Det er imidlertid avtalefrihet, og så lenge samboerne er enige, står de fritt til å avtale den eierandelen de mener det er rettferdig at hver av dem skal ha.

Å kjøpe seg inn i den andres bolig kan gjøres på flere måter, men det vanligste er å inngå samboerkontrakt.

I praksis gjøres det ved at det avtales at den ene f.eks. betaler et bestemt beløp til den andre samboeren, betaler for eller utfører oppussing av den andres bolig, eller betaler ned hele eller deler av den andres boliggjeld.

Det er også mulig å inngå en avtale om at den ene samboeren gradvis skal overta en del av boligen, og at dette skal skje i løpet av en bestemt periode, eksempelvis ved at hen månedlig setter over en sum til samboeren, eller at vedkommende skal overta en bestemt prosentandel av boligen hvert år.

Eksempel: 

  1. Dersom samboeren ønsker å kjøpe seg inn med 50 % eierandel, boligen er verdt 2 800 000 kroner, og den kjøpende samboeren har 200 000 kroner i egenkapital, må den kjøpende samboeren ordne finansiering for resterende beløp som utgjør 1 200 000 kroner (50% av boligens verdi minus egenkapitalen). Dermed må den kjøpende samboer ta opp et lån 1 200 000 kroner og betale kr 200 000 til samboeren.
  2. Hvis samboeren ønsker å kjøpe seg inn med 40 % eierandel og boligen er verdt 2 800 000 kroner, må den kjøpende samboeren betale 1 120 000 kroner (40% av boligens verdi). Hvis den kjøpende samboeren har 100 000 kroner i egenkapital, vil vedkommende måtte ta opp et lån på resterende beløp som utgjør 1020 000 kroner.

 

Anchor tag: 4

Ta kontakt med banken for finansiering

Når boligens verdi, nåværende gjeld og eierforhold er avklart, kan samboeren kontakte banken for finansiering for å se hvor stor eierandel hen kan kjøpe. En finansiell rådgiver vil bistå med det praktiske fra lånesøknad til utbetaling.

 

Anchor tag: 5

Opprett samboerkontrakt

Det er svært fornuftig for samboere å opprette en samboerkontrakt for å unngå konflikt og uenigheter i samboerskapet. Når et samboerskap opphører, kan det oppstå konflikt, om den som ikke står som eier av boligen har opparbeidet seg en sameierett eller har et vederlagskrav som følge av direkte eller indirekte bidrag. Har samboerne laget en samboerkontrakt under samboerskapet, vil dette være konfliktdempende og gjøre det enklere å fordele verdien av boligen og eventuell gjeld.

Du kan lese mer om samboerkontrakt i denne artikkelen.

 

Anchor tag: 6

Tinglysing og dokumentavgift

Det er en del samboere som ikke tinglyser reell eierandel, ettersom eierandel kan avtales mellom samboere i en samboerkontrakt og kan sikres gjennom en urådighetserklæring. Hensikten er ofte at man på denne måten unngår å betale dokumentavgift.
Dette er ikke noe vi anbefaler ettersom man da ikke er sikret rettsvern overfor tredjepersoner. Det er derfor anbefalt at eierforholdet tinglyses korrekt hos Kartverket for å få vern mot kreditorer og virkning overfor tredjepersoner. Dersom samboeren kjøper seg inn i en selveierbolig, vil det utløse en dokumentavgift på 2,5% av eierandelen.

Kort oppsummert sikrer samboerkontrakten forholdet mellom partene, men tredjepersoner forholder seg kun til tinglysning. Tinglysning utløser dokumentavgift, men det gjøres unntak for aksje- og borettslagsleiligheter.

Er du i tvil om hvordan du skal kjøpe deg inn i din samboers bolig, kan det være lurt å få hjelp av en advokat. Advokatene i HELP hjelper deg gjerne med å sette opp samboerkontrakt, og gir rådgivning i prosessen.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok