Hopp til innhold
Min side

Hvorfor er samboerkontrakt viktig?

Kort fortalt er samboerkontrakten en avtale om hvem som eier hva.

Ungt par

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hva skal være med i samboerkontrakten?

Det er vanlig å skrive at det samboerne anskaffer i fellesskap, også skal eies sammen med en halvpart på hver. Så kan de heller lage en liste over:

Dette kan for eksempel gjelde den kostbare el-sykkelen der den ene har finansiert 70 prosent av sykkelen, mens den andre har betalt resten.

 

Anchor tag: 2

Hør Podkast: Derfor er samboerkontrakt lurt!

 

Anchor tag: 3

Nips mindre viktig

Det kan være nyttig å presisere at det sjelden har noe for seg å liste opp hvem som skal eie enhver nipsgjenstand. Samboerkontrakten er for de kostbare investeringene, som bil, båt, motorsykkel og fritidseiendom.

Det blir sjelden uenighet mellom samboere rundt arvegods og annet med affeksjonsverdi. Men det kan være lurt innledningsvis å slå fast at det samboerne eide før de flyttet sammen fortsatt skal være eneeie, og at det samme skal gjelde for det den enkelte får i fremtiden ved arv eller gave, med mindre de avtaler noe annet. Med andre ord vil samboeravtalen måtte oppdateres når begivenhetene krever det.

Ved samlivsbrudd kan det for eksempel avtales at partene trekker lodd om hvem som skal overta den fysiske eiendelen. Eier den ene mer enn den andre, kan den som eier mest, få førsteretten til tingen.

Men det finnes ingen samboerlov som regulerer fordeling ved samlivsbrudd, så samboere kan avtale hva de vil.

 

Anchor tag: 4

Gjeldsansvar og eierbrøk

I tillegg til å avtale hvem som eier hva, er samboerkontrakten viktig for å dokumentere hvem som har ansvaret for å betale gjeld. Og her er det ryddig av samboerne å beskrive realitetene:

Hvis den ene betaler 75 % av boliglånet, så skriv det. Ellers betaler den ene til den andre ved å påta seg et større gjeldsansvar enn avtalen gir uttrykk for. Tanken er at hvis man finansierer 75 % av boligens verdi, enten i form av egenkapital eller nedbetaling av lånet, eller en kombinasjon av begge, så bør man også eie 75 % av boligen.

 

Anchor tag: 5

Solidarisk ansvarlig

Overfor banken er nemlig begge samboere solidarisk ansvarlig. Det betyr at banken fritt kan kreve dekning for pantet sitt hos hvem de vil av samboerne. Samboeravtalen dokumenterer det innbyrdes eierforholdet mellom samboerne.

Hvert sitt lån? Det tryggeste er egentlig at samboerne tar opp hvert sitt lån. Da risikerer de ikke at banken krever mer fra den enkelte enn hun eller han er ansvarlig for. Dette er likevel ikke så vanlig, ikke minst fordi banken normalt gir bedre betingelser til de som tar opp lån i fellesskap. Dette er jo tryggest for banken.

Faste utgifter Det varierer i hvilken grad det daglige forbruket omtales i samboeravtalene. Hvis én jevnlig betaler mer, for eksempel til en felles forbrukskonto, påtar denne seg jo et større ansvar. Men noen velger å skrive at selv om den ene betaler mer enn den andre i hverdagen, gir ikke dette grunnlag for at denne eier mer enn den andre. Her velger folk ulikt, og det viktigste er at dere blir enige om hva som er riktig for dere. Skriver dere dette inn i avtalen, slipper dere usikkerhet senere.

Til slutt nevner vi at samboere uten felles barn ikke arver hverandre. Men dette er enkelt å sørge for i et testament.

Spørsmål og svar

Her finner du vanlige spørsmål og svar om samboerkontrakt.

Hvem som eier hva, er det som bestemmes i en samboerkontrakt. For eksempel at boligen eies med en halvpart på hver (sameie) og at partene eier hver sin bil (eneeie).

Som kunde i HELP Forsikring kan våre advokater utforme en samboerkontrakt uten ekstra kostnad. Dersom eierforhold som fastsettes i samboeravtalen skal tinglyses kan det påløpe dokumentavgift og tinglysningsgebyr, som må dekkes av partene.

Samboere kan lage en samboerkontrakt for å tydeliggjøre eierskap og gjeldsansvar knyttet til eiendeler og eiendom.

Ved kjøp av felles bolig, eller andre eiendeler av høy verdi, bør man fastsette eierforhold og gjeldsansvar i en samboerkontrakt. Dette kan være konfliktdempende ved et samlivsbrudd og ved senere salg av eiendom/eiendeler.

Samboerne er som utgangspunkt bundet av det som avtales i samboerkontrakten. En samboerkontrakt bør være skriftlig og signeres av begge samboerne, og samboerne bør beholde et eksemplar hver.

Man kan lage samboerkontrakt selv. Det anbefales å få bistand fra advokat ettersom det som avtales i samboerkontrakten får store konsekvenser for partene.

Eneeie er eiendeler man eier alene. Sameie er eiendeler man eier sammen, der man eier en like stor eller ulik andel hver.

Hvis man ikke har samboerkontrakt vil samboerne beholde det de selv eier, og eiendeler i sameie deles etter sameiebrøk, ved et samlivsbrudd. Det kan oppstå uenigheter om eierskap, gjeldsansvar, sameiebrøk og vederlagskrav om man ikke har klarlagt dette på forhånd i en samboerkontrakt.

Har du advokatforsikring fra HELP? Da kan du lage samboerkontrakten digitalt på Min side

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok