Hopp til innhold
Min side

Hvem eier hva?:

Skilsmisse:

Samboerkontrakt og ektepakt:

Anchor tag: 1

Felles bolig når bare den ene har egenkapital

HELPs advokater oppfordrer alle samboere til å inngå samboeravtale. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor det er viktig for samboere å ha oversikt over økonomien sin.

Les saken her

Anchor tag: 2

Skjevdeling: Retten til å holde midler utenfor deling

Når du gifter deg, eller skilles, dukker normalt mange økonomiske spørsmål opp. Hva skjer med verdien av boligen den ene bringer med seg inn i ekteskapet? Kan tidligere ektefelle kreve penger du arvet etter din mor?

Les saken her

Anchor tag: 3

Sameie i felles bolig

Boligen vår er vanligvis vår mest verdifulle eiendel, og derfor det mest betydningsfulle elementet i en samlivsavtale.

Les saken her

Anchor tag: 4

Eierbrøken for samboere

Vi mottar en jevn strøm av henvendelser fra samboere i ulike livsfaser, gjerne knyttet til kjøp av felles bolig. Her er ett eksempel på en mulig (og fornuftig) løsning.

Les saken her

Anchor tag: 5

Eier samboerne boligen sammen?

Advokatene i HELP har mange pågående tvister om tidligere samboere eier den siste felles boligen sammen eller ei. Hvis svaret er ja, blir neste spørsmål: Med hvilken eierbrøk? Uten samboeravtale er disse spørsmålene ofte vanskelige å besvare.

Les saken her

Anchor tag: 6

Samboere: Ikke gå i 50/50-fella

Er du samboer? Eier dere bolig sammen? I hvilket eierforhold, i så fall? Var det eiendomsmegleren som satte inn 50/50 eierbrøk i skjøtet? Da er du ikke alene. Vi i HELP vil belyse noen av de klassiske fellene som mange samboere går i.

Les saken her

Anchor tag: 7

Særeie eller felleseie: Hva skjer ved samlivsbrudd

Det å gifte seg anses å være en kjærlighetserklæring mellom to personer og et løfte om trofasthet og samhold livet ut. Men samtidig inngår ektefellene en avtale om utstrakt deling av økonomi og formue.

Les saken her

Anchor tag: 8

Eierforhold for samboere

Vi har fått spørsmål om eierforhold ved samboerskap. Mange lurer nok på det samme eller har andre spørsmål rundt dette temaet. Vi skal forsøke å gi et godt svar til kjæresteparet som har kjøpt hus sammen.

Les saken her

Anchor tag: 9

Skilsmisse og separasjon

I denne artikkelen får du vite mer om separasjons- og skilsmisseprosessen, samt hvem som kan fortsette å bo i boligen under separasjonstiden.

Les saken her

Anchor tag: 10

Skilsmisseoppgjør

Ektefeller har full avtalefrihet under skilsmisseoppgjøret. For å komme best mulig ut av oppgjøret, er det likevel lurt å vite hva man har krav på etter loven og få rådgivning fra advokat før man inngår en avtale eller det oppstår konflikt.

Les saken her 

Anchor tag: 11

Når samboere gifter seg

Det er ikke slik at lovverket sidestiller samboere og ektefeller. Det er viktig å huske på for samboere når de gifter seg.

Les saken her 

Anchor tag: 12

Må vi gifte oss for å arve hverandre?

Mange samboere lurer på om det vil være økonomisk gunstig å gifte seg. Her kan du lese om forskjellene mellom samboere og ektefeller, særlig med tanke på arv.

Les saken her

Anchor tag: 13

Ingen samboeravtale, ingen rettigheter

Det finnes en ekteskapslov, men ingen samboerlov. Samboere har ikke noe skriftlig regelverk å lene seg på. Det er full avtalefrihet. Nettopp derfor oppfordrer HELP alle samboere til å skrive samboeravtale.

Les saken her

Anchor tag: 14

Hvorfor er samboerkontrakt viktig?

Kort fortalt er samboerkontrakten en avtale om hvem som eier hva.

Les saken her

Anchor tag: 15

Bør vi opprette ektepakt?

Selv om en rekke ektefeller velger å opprette ektepakt, er vår erfaring at de fleste lar være. Spørsmål som gjerne melder seg for mange ektefeller er: hva er en ektepakt? Bør vi opprette ektepakt? Hva vil forskjellen være for oss om vi oppretter ektepakt eller ikke?

Les saken her

Anchor tag: 16

Om samlivsavtale

Mange har et ubevisst forhold til egen rettsstilling og blir ubehagelig overrasket når samlivet opphører. Det er en utbredt misforståelse av ugift samliv er likestilt med ekteskap. Alle samliv tar slutt en dag, enten ved samlivsbrudd eller dødsfall.

Les saken her