Hopp til innhold
Min side

Avhjelp

En fellesbetegnelse på at selger retter eller omleverer en vare.

Ved feil og mangler ved en vare er avhjelp en fellesbetegnelse på at selger reparerer tingen eller gir kjøper ny vare, slik at han/hun får mangelfri vare i samsvar med avtalen. Omlevering og retting er de vanligste reaksjonene ved mangel i forbrukerforhold. Disse beføyelsene er ansett for å være samfunnsøkonomisk best egnet til å ivareta selgers og forbrukers behov ved mangler.