Hopp til innhold
Min side

Misfornøyd med et kjøp? Klag til selgeren

Hvis du kjøper noe, og det du får ikke er som avtalt, kan selger holdes ansvarlig, ved at du blant annet kan kreve retting eller omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen. Loven stiller imidlertid krav om aktivitet fra din side – du må reklamere. Med andre ord kan vi si at du som kjøper må gi beskjed til selger om at noe er feil med det du har kjøpt, og du bør ikke nøle med å si fra til selger når det oppdages feil. Nedenfor ser vi nærmere på reglene om reklamasjon.

Innhold:

Anchor tag: 1

Når skal du gi beskjed til selger om feil?

Det er viktig å vite når reklamasjonsfristen begynner å løpe. Er det når kjøper overtar tingen fra selger at nedtellingen starter, eller er det først når du har tilstrekkelig informasjon om feilen? Svaret er faktisk begge deler. I kjøpsrettslig sammenheng er det to reklamasjonsfrister som må være oppfylt. Disse kalles for den absolutte og den relative reklamasjonsfristen.

 

Anchor tag: 2

Den relative reklamasjonsfristen

Denne fristen starter å løpe på det tidspunktet du oppdaget mangelen. Med andre ord når det fremstår som temmelig klart at tingen ikke er i samsvar med det som er avtalt.

Vær oppmerksom på at reklamasjonsfristen kan begynne å løpe selv om du ikke helt vet hva som er galt, eller hvor omfattende feilen er. Noen ganger kan det være nok at du ser klare indikasjoner på at noe er feil. Man kan si at tegnene på at noe er feil må være så klare at de oppfordrer til handling overfor selger.

 

Anchor tag: 3

Ikke vent

I forbrukerkjøp er den relative reklamasjonsfristen aldri kortere enn to måneder fra du oppdager feilen. Vår klare anbefaling er likevel at du gir selger beskjed så fort du har mulighet – helst ikke mer enn 2 uker fra feilen ble oppdaget.

Send skriftlig melding til selger så snart det fremstår som temmelig klart at det du har fått ikke er som avtalt.
Anchor tag: 4

Den absolutte reklamasjonsfristen

Det vil også gjelde en absolutt reklamasjonsfrist som aldri er kortere enn 2 år når du kjøper noe av en profesjonell selger. Samtidig kan reklamasjonsfristen aldri være lengre enn 5 år. Denne fristen tar ikke hensyn til når du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen med det du har kjøpt. Fristen begynner å løpe når varen eller tjenesten er levert. En absolutt reklamasjonsfrist kan begrunnes med at det for selger vil være av stor betydning å kunne gjøre seg ferdig med salget etter en viss tid. Reklameres det lang tid etter levering, vil det også være vanskelig å dokumentere kravet.

 

Anchor tag: 5

Hva skal du skrive i reklamasjonen (klagen) til selger?

Kjøpslovene stiller ingen formkrav til reklamasjonen, men vi anbefaler at du gir skriftlig beskjed til selger – for eksempel per epost eller SMS. En slik skriftlig beskjed gjør det lettere å dokumentere at du faktisk har reklamert. Husk å ta vare på en kopi av reklamasjonen.

I de fleste tilfeller er lovens krav til reklamasjon oppfylt ved såkalt nøytral reklamasjon. Det er en melding til selger om feilen som er oppdaget, men hvor meldingen ikke nevner hva slags krav du vil gjøre gjeldende. Et eksempel er kjøpsloven som regulerer kjøp og salg av ting mellom privatpersoner. Loven krever at kjøper gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

For eksempel kan man skrive en SMS til selger der det står at det er avdekket lekkasje fra motor som kjøper anser som en kjøpsrettslig mangel.

En nøytral reklamasjon må følges opp av en spesifisert reklamasjon. Det er en melding til selger som angir hvilket krav man gjør gjeldende – for eksempel at man må gi selgeren melding om heving. Spesifisert reklamasjon er for eksempel en melding om at det er avdekket lekkasje fra motoren på bilen som ble kjøpt og at avvikene som er avdekket er så omfattende og graverende at kjøper ønsker heving av kjøpekontrakten.

Uavhengig av om du skal sende en nøytral eller spesifisert reklamasjon, kan du gå frem slik når du skal klage på et kjøp:

 

Anchor tag: 6

Hva om du reklamerer for sent?

Reglene om reklamasjon er tydelige på at du ved for sen reklamasjon taper kravet ditt. Det betyr at kravet faller bort, og at selger ikke kan holdes ansvarlig. Rettstap som følge av for sen reklamasjon inntrer likevel ikke automatisk. Selgeren må påberope at det er reklamert for sent. Derfor bør du ikke la reglene om reklamasjon hindre deg i å gi beskjed til selger, snarere tvert om: Det kan godt tenkes at din selger er opptatt av å ha fornøyde kunder og derfor vil strekke seg for å gjøre deg fornøyd. Det er ikke noe i veien for at selger godtar krav om retting til tross for at det er reklamert for sent.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok