Hopp til innhold
Min side - meld sak

Eksigibelt gjeldsbrev

I et eksigibelt gjeldsbrev står det at debitor, den som skylder penger, vedtar at kreditor, den som har krav på beløpet, kan få namsmannen til å drive inn pengene, uten dom. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Mer om hvordan kravet kan tvangsinndrives, kan du lese om på politiets nettsider