Hopp til innhold
Min side

Familievernkontor

Familievernkontor er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt.

Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene har en viktig forebyggende rolle ved å tilby ulike veiledningskurs til foreldre. Virksomheten reguleres av Lov om familievernkontorer. 

Familievernkontorene har også lovpålagte oppgaver, blant annet å mekle mellom foreldre ved separasjon og samlivsbrudd. Lovbestemt mekling er hjemlet i ekteskapsloven og barneloven og utføres ved alle familievernkontor. 

Finn ditt familievernkontor og les om familie og samliv på  Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratets hjemmesider.