Hopp til innhold
Min side

Hvordan legge til rette for samvær med begge foreldre?

Barnet har rett til å ha god kontakt med begge sine foreldre, og rett til samvær med den forelder det ikke bor sammen med. Samværet skal blant annet tilpasses barnets alder, tilknytning til nærmiljø, reiseavstand, etc.

Jente utenfor hus med familien i bakgrunn

Les om

Vurderingen er konkret og individuell, og tilpasses hvert barn. Søsken kan ha forskjellige ordninger hvis det er det beste for dem.

 

Barnelovens sjablong for samvær

Barneloven har en sjablong som verken er forpliktende eller retningsgivende, men en ordning som mange benytter seg av. Den går ut på samvær én ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter-, og påskeferie. Andre forlenger helgene om det er praktisk mulig, og noen dropper midtukesamværet. Mange deler skoleferiene likt.

Hvis foreldre arbeider ubekvem arbeidstid/skift, må samværet tilpasses slik at barnets rett til nær kontakt med begge foreldre ivaretas. Unntaksvis hender det at samvær er uheldig for barnet, slik at det er best for barnet å redusere samværet og/eller knytte sikringstiltak til samværet som rusmiddelprøver eller tilsyn.

 

Reisekostnader

Med mindre foreldrene blir enige om noe annet, skal reisekostnader i forbindelse med samvær deles etter størrelsen på inntektene deres. Det som skal deles er kostnader til barnets reise, og nødvendige reisekostnader til henting og bringing. Hvis samvær skjer der barnet bor, skal samværsforelderens reisekostnader deles.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok