Hopp til innhold
Min side

Samliv kan avsluttes, men foreldreskap er livslangt

Det er de samme gode foreldre som kjemper mot mobbing og for trygge skoleveier, som rammer sine egne barn ved å utsette dem for krangling og konflikt på hjemmebane.

Mor og far med baby

Innhold:

Les om

Hvert år opplever minst 20 000 barn at foreldrene skiller lag. For de aller fleste barn er dette en krise de kommer igjennom uten altfor store arr.

Men for noen barn er foreldrenes brudd en krise som ikke går over. De lever barndommen med fokus på foreldrenes konflikter og problemer. Virkninger av dette kan måles i økt forekomst av kriminalitet, rusproblemer og psykisk sykdom. Foreldrekonflikter etter skilsmisse er utløsende eller bakenforliggende årsak til rundt 30 % av selvmordsforsøkene blant tenåringer (Aftenposten 12.10.2011). Disse barna har problemer det er vanskelig å snakke høyt om fordi årsaken til problemene ligger i en rett vi voksne har til å leve våre liv og ta våre valg.

 

Anchor tag: 1

Ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd

Vil disse foreldrene skade barna sine? Nei, selvsagt ikke. Mange foreldre oppfører seg likevel på en måte som gjør at barna blir skadelidende. Ofte er foreldrenes omsorgsevne svekket fordi foreldrene er i personlig krise med sterke og svingende følelser som frykt, sorg, svik, savn og sinne.

Det er ikke vår mening å rette moraliserende pekefingre mot dem av oss som ikke orker å fortsette samlivet, men vi har høye forventninger til måten foreldre bør håndtere sine brudd på. Vår nullvisjon er at ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd.

Selvfølgelig må den aktpågivende forelder beskytte barna om den andre øver vold eller overgrep, lider av rusmisbruk og/eller psykisk sykdom med svekket omsorgsevne som konsekvens. Men dette gjelder bare i et mindretall av samlivsbruddene.

Anchor tag: 2

To i teamet ved samlivsbrudd

Det er viktig å innse at dere er to partnere i foreldreteamet også ved samlivsbrudd. Ved å anerkjenne barns kjærlighet til den andre forelderen, og dyrke barnas relasjon til hele sin familie, kan du skape en trygg oppvekst for barna dine, selv om dere skiller lag. Du stiller opp for barna dine ved å hjelpe den andre forelder om hun eller han har det vanskelig. Du fortsetter dialogen med den andre forelder uansett hvor vanskelig det er, fordi det er enda vondere for barna om dere slutter å snakke sammen.

Det er ikke vanskelig å forstå at dette er krevende å få til når uværet herjer som verst. Et samlivsbrudd er ikke bare en krise for barna, det er også en krise for foreldrene. Da er det ekstra vanskelig å ha overskudd og ressurser til å sette barna først, og til å anstrenge seg for å få til et konstruktivt foreldresamarbeid med den andre forelderen.

Anchor tag: 3

Vær den ene trygge voksne

Dette er også en utfordring for alle som står rundt. Familie, naboer, kollegaer, foreldre til barnas venner og andre i familiens omgangskrets ser at barna har det vondt. Vi har alle en mulighet til å være den ene trygge voksne som ser barnet og gir det en hånd å holde i når foreldrene krangler. Fortell gjerne foreldrene at barna har det vondt og at foreldrene plikter å løse opp i sitt mellomværende så barna bringes i trygghet. Vi plikter å bry oss, men bør være varsomme med å blande oss inn i selve konflikten. Tredjepersoners stillingtagen kan føre til at konflikten eskalerer.

Anchor tag: 4

Bruk familievernkontorene!

Landets 50 familievernkontor står også klare til å hjelpe foreldrene i, gjennom og etter bruddet. Vi oppfordrer alle til å møte flere ganger enn den ene lovpålagte meklingstimen. Beskjeder og synspunkter må synke inn og modnes. En ordning bør prøves ut og evalueres over tid før den optimale omsorgsplanen utkrystalliserer seg. Kanskje bør også barna få være med og si sitt til en uhildet voksenperson i familievernet.

Anchor tag: 5

Barns beste

Foreldre diskuterer 70-30 eller 50-50 om barn som ikke begriper prosentregning. For barn er det viktigst at foreldre blir enige. Hva de blir enige om har oftest mindre betydning. Profesjonelle aktører kan hjelpe dere frem mot en fredelig løsning, men ansvaret forblir hos foreldrene. Det er to partnere i et foreldreteam som sammen er ansvarlige for å sikre barnet en trygg og god oppvekst.

Vi unner våre barn det beste, og da er ingen pris for høy. Men så svikter vi helt når vi teller antall overnattinger per måned på grunn av samværsfradraget. Det er de samme gode foreldre som kjemper mot mobbing og for trygge skoleveier, som rammer sine egne barn ved å utsette dem for krangling og konflikt på hjemmebane.

Foreldre blir aldri ferdige med hverandre. Samliv kan avsluttes, men foreldreskapet er livsvarig. Vi tilstreber alle det beste for barna våre. Da må vi også strekke oss mot at et samlivsbrudd ikke rammer barna hardere enn nødvendig. Vi foreldre vil beskytte barna våre. Da følger det med en plikt til å unngå at vår konflikt rammer barna. Barna skal oppleve at to gode voksne oppdrar og elsker det, selv om foreldrene bor hver for seg. Belønningen er rik i form av trygge og sunne barn.

Juridisk rådgiver Ivar Stokkereit, UNICEF Norge og advokat Birgitte Schjøtt Christensen. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok