Hopp til innhold
Min side

Feil på elektrisk anlegg

Selger har ingen plikt til å få elektriker til å gjennomgå boligens elektriske anlegg før salg. Det innebærer at det kan være feil på elektrisk anlegg når man kjøper brukt bolig.

Dette gjelder spesielt eldre boliger, hvor endringer på installasjonen og delvise utskiftninger er utført over tid.

De færreste takstmenn har kompetanse til å vurdere det elektriske anlegg. Dette betyr at man som kjøper ofte får lite informasjon om anleggets tilstand. Hvilke forventninger man kan ha til det elektriske anlegget, vil blant annet avhenge av anleggets alder. Elektriske anlegg har begrenset levetid, og dersom anlegget er gammelt kan det være behov for utskiftninger. Forventet levetid for elektriske anlegg er 25-30 år.

Arbeid på elektrisk anlegg krever fagkunnskap. Dette er bakgrunnen for at selger i egenerklæringsskjemaet blir spurt om han kjenner til ufaglært arbeid på det elektriske anlegget. Selger skal videre opplyse om han er kjent med feil på det elektriske anlegget. (Se under punktet Avhendingsloven for informasjon mangelsvurderingen).

Dersom man mistenker at noe er galt med det elektriske anlegget i boligen, kan det være hensiktsmessig å få en elektriker til å foreta en kontroll av anlegget. Man kan da få informasjon om hva som er galt, og hva som er nødvendig utbedring. Dersom elektriker avdekker feil, vil man få pålegg om å rette feilene innen en bestemt frist. Dersom man vil fremme et krav mot selger/selgers eierskifteforsikring, er det viktig at man får avklart om selger vil benytte seg av sin utbedringsrett før utbedringen gjennomføres.