Hopp til innhold
Min side

Folketrygdens grunnbeløp

En beregningsfaktor som fastsettes av Stortinget 1. mai hvert år. Forkortes ofte ”G”.

Folketrygdens grunnbeløp påvirker blant annet sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, hvor mye som kan settes av til egen pensjon med fradragsrett i virksomhet og hvor stort forskuddslån man kan ta opp i eget selskap.

Per 1. mai 2021 er 1G 106.399. (folketrygdl § 1-4). Oppdatert G finner du blant annet på NAVs nettsider  og hos Skatteetaten.