Hopp til innhold
Min side

Forbehold

Forbehold må være så konkrete som mulig, og kan for eksempel gjelde positive opplysninger om eiendommen, som er gitt muntlig.

Eksempel:

Det fremkommer ikke noe om avløpsrørenes tilstand i salgsdokumentene, men selger sier på visning at avløpsrørene ble skiftet sommeren 2008. Det kan være hensiktsmessig å formulere et forbehold ved budgivning om at dette faktisk er gjort ettersom utskiftning av avløpsrør kan være kostbart.

Avløpsrørene kan for eksempel være plassert under garasjen, eller en skiferbelagt gårdsplass. Forbeholdet viser at budet er gitt under forutsetning at opplysningen om avløpsrørene var korrekt. Den dagen avløpsrørene ryker, vil et slikt forbehold være et sterkt moment for hvilken forventning kjøper knyttet til eiendommen før hun eller han la inn bud.

Del av kjøpekontrakten

Hvis kjøper og selger avtaler at selger skal påta seg oppgradering av eiendommen, for eksempel utbedre en taklekkasje, kan det være hensiktsmessig å få dette inn som en del av kjøpekontrakten. Det bør avklares at forholdene skal være utbedret for selgers regning innen overtakelse.