Hopp til innhold
Min side

Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring (et dokument) om å skylde en viss sum penger.

Gjeldsbrevet kan også inneholde et krav om renter på det skyldige beløpet. For at kreditor skal kunne inndrive pengene direkte gjennom namsmyndighetene uten en rettskraftig dom, er det visse vilkår som må være oppfylt.

Dersom gjeldsbrevet underskrives av to vitner, samtidig med både kreditor og skyldneren, vil dette være et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 som gjør at kravet kan innkreves direkte ved hjelp av namsmannen. I andre tilfeller må kreditor ta saken til retten og få dom for kravet sitt.