Hopp til innhold
Min side

Kloakklukt

Vond lukt fra sluk kan skyldes ”tørre sluk” dvs. at det ikke har vært vann i sluket på en viss tid, eller at sluket ikke holdes rent. Ved kloakklukt bør man derfor først undersøke dette. 

Dersom eiendommen har privat anlegg eller egen septiktank må det undersøkes om det er behov for tømming av septiktank eller spyling av rør. Ved mistanke om feil eller skader på avløpsledninger kan dette undersøkes ved å engasjere firma til å foreta kamerainspeksjon av rørene.

Skader ved røranlegg og avløpsledninger er ofte dekningsmessig under egen villaforsikring eller bygningsforsikring i et borettslag eller sameie. Man bør derfor ved mistanke om skader ved rør- og ledningsnett kontakte eget forsikringsselskap og melde skaden. Dersom det foreligger forsikringsdekning vil forsikringsselskapet foreta nødvendige undersøkelser og i mange tilfeller kunne dekke kostnader forbundet med skade. Eventuelle følgeskader vil også kunne være dekningsmessige etter omstendighetene.

Dersom ledningsnettet/anlegget er av eldre dato vil selskapet normalt foreta en reduksjon i oppgjøret på grunn av alder og ved høy alder, avslå dekning fullstendig. Grunnen til dette er at selskapene ikke dekker skader som har oppstått på grunn av naturlig elde og slitasje, og således er forventbare.

Noen ganger skyldes problemer med avløp feil ved offentlig del av avløpsnettet. Man må da henvende seg til kommunen. Ved kjøp av bolig bør interessenter undersøke hva slags anlegg det er på eiendommen og alderen på dette.

I de tilfeller hvor anlegget er så gammelt at tilbakeslag og funksjonssvikt er forventbart vil det ikke foreligger noen mangel og dermed ikke noe ansvar for selger. I slike tilfeller vil heller ikke eget forsikringsselskap kunne dekke utbedringen.